Kızıltepe Devlet Hastanesi ile ilgili iddia

Kızıltepe Devlet Hastanesi ile ilgili iddia
Kızıltepe Devlet Hastanesi ile ilgili iddia
- Kızıltepe Devlet Hastanesi Baştabibi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fethaullah Kayan, kurumlarıyla ilgili son günlerde yerel medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

MARDİN (AA) - Kızıltepe Devlet Hastanesi Baştabibi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fethaullah Kayan, kurumlarıyla ilgili son günlerde yerel medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Kayan, yerel medyada "Kızıltepe Devlet Hastanesi Baştabipliği ilk icraat olarak hastane bünyesinde haber siteleri erişimini engelleyerek yasakladı" şeklinde yerel medyada yeralan haberin gerçekten uzak bir iddiadan ibaret olduğunu belirtti.

Kendileri hakkında çıkan gerçekten uzak iddialar üzerine açıklama yapmayı elzem gördüklerini dile getiren Kayan, "Bilindiği gibi hastanemiz  2 adet sunucu ve buna bağlı 400'e yakın istemci bilgisayar ile yerel bir intranet ve internet ağları üzerinden hastalarımızın son 10 yıldaki tüm verileri de dahil olmak üzere e-reçete, tetkik ve görüntüleme sonuçları, raporlar  yer almaktadır. ihtiyaç duyulması halinde tekrar kullanıma hazır olmak üzere kayıt altına almaktadır. Böylesi önemli ve devasa bir yapıyı hem fiziksel, hem de dışarıdan gelebilecek siber saldırılara karşı korumak en temel görev ve sorumluluklarımız arasındadır. Daha öncesinde bilgi işlem sistemi böylesi siber saldırılara maruz kalmış ve sistem kilitlenmiş hastalar mağdur olmuştur" diye konuştu.

Kayan, 2014 yılında Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Bilgi Güvenliği Yönetmeliği yayınlanmış ve alınması gereken asgari tedbirler kurumlara iletildiğini belirtti.

İnternetin sadece yerel haber sitelerine değil hasta bilgi güvenliğini riske etmemek için bir bütn olarak erişime kapatıldğını ifade eden Kayan, şöyle dedi:

"Amme hukukunun dayanak teşkil ettiği, idarenin düzenleyici işlemiyle yetki fonksiyonu kapsamında, bir kimsenin veya zümrenin haber edinmesine engel olmak amacıyla değil, bilakis kamu hizmetinin daha sağlıklı ve hızlı olmasıyla birlikte sürekliliğini sağlamak için yapılan hukuki icraattır. Bu bağlamda 2015 yılı yapılanması çerçevesinde lisanslı  antivirüs  ve  güvenlik duvarı temin edilerek sisteme zarar verebilecek, hasta  bilgi güvenliğini riske edecek, çalışanlarımızın multimedya içeriği olan siteleri ziyaret etmesi suretiyle ağda veri akışını zora sokacak davranış  içerisinde olmasının önüne geçilmiş ve  internet, iddia edildiği gibi yerel haber sitelerine değil, bir bütün olarak erişime kapatılmıştır. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) aracılığıyla hasta bilgilerinin işlendiği, depolandığı ve korunduğu bir yapıdır. Ağda yavaşlamaya neden olacak multimedya içerik barındıran ve virüs bulaştırma potansiyeli olan siteler dışındaki tüm resmi kurum, bankalar ve eğitim kurumları erişime açık durumdadır" diye konuştu.