Cezalarını tek başlarına çekecekler

Cezalarını tek başlarına çekecekler
Cezalarını tek başlarına çekecekler
- Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 3 sanık, Yargıtay'ın kararı onaması halinde tek kişilik odalarda tutulacak - Sanıklara günde sadece bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınacak

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 3 sanık, Yargıtay'ın kararı onaması halinde ilgili kanun gereği tek kişilik odalarda tutulacak, günde sadece bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökçe hakkındaki karar temyize gidecek.

Yargıtay'ın kararı onaması halinde sanıklar cezalarını 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazıyla ilgili 25. maddesi hükümleri çerçevesinde çekecek.

Tek kişilik odalarda kalacak sanıklara günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınacak.

Risk ve güvenlik gerekleri ile iyileştirme ve eğitim çalışmalarında gösterdiği gayret ve iyi hale göre sanıkların açık havaya çıkma ve spor yapma süresi uzatılabileceği gibi kendisi ile aynı ünitede kalan hükümlülerle temasta bulunmasına sınırlı olarak izin verilebilecek.

İlgili maddede cezanın infazına ilişkin hükümler şu şekilde yer alıyor:

"Hükümlü, yaşadığı yerin olanak verdiği ve idare kurulunun uygun göreceği bir sanat veya meslek etkinliğini yürütebilir. Hükümlü, kurum idare kurulunun uygun gördüğü hallerde, eşi, alt soy ve üst soyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde 15 günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler. Hükümlü hiçbir suretle ceza infaz kurumu dışında çalıştırılamaz ve kendisine izin verilmez.

Hükümlü, kurum iç yönetmeliğinde belirtilenlerin dışında herhangi bir spor ve iyileştirme faaliyetine katılamaz. Hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez. Hükümlü hakkında uygulanacak tüm sağlık tedbirleri, tıbbi tetkik ve zorunluluklar hariç ceza infaz kurumlarında, mümkün olmadığı takdirde tam teşekküllü devlet ya da üniversite hastanelerinin tek kişilik ve yüksek güvenlikli mahkum koğuşlarında uygulanır."