Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 1. Büyük Kadın Buluşması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 1. Büyük Kadın Buluşması
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 1. Büyük Kadın Buluşması
- MSKÜ tarafından bu yıl ilki düzenlenen buluşmada, kadına yönelik şiddet konusu ele alındı

MUĞLA (AA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından 1. Büyük Kadın Buluşması gerçekleştirildi.

MSKÜ'de çalışan bir grup kadın, Menteşe Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ile "Kamusal ve Özel Alanda Kadına Yönelik Şiddet" başlıklı çalışma grubu oluşturdu.

Çalışma grubu, ilk faaliyet olarak Muğla'daki tüm kadınları bir araya getiren "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 1. Büyük Kadın Buluşması"nı gerçekleştirdi.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar'ın eşi Suzan Harmandar, insanın, cinsiyet ayrımına mahkum edilmesini kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Kadın kavramını bir insan hakları ve sosyal adalet meselesi olarak gördüğünü kaydeden Harmandar, kadına yapılan ayrımcılığın toplumdaki adalet ile ilgili duyarlılıkları zedelediğini düşündüğünü dile getirdi.

Toplumsal acıları sonlandırma noktasında dayanışma ve birlikteliğe her zamankinden fazla ihtiyaç olduğunu belirten Harmandar, "Hepinizi bu faaliyetin sonunda hazırlanacak ulusal eylem planına katkı sağlamaya, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi alanlarda her türlü akademik faaliyet ve araştırmayı desteklemeye davet ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi.

Prof. Dr. Pervin Çapan, "Çalışma Hayatı İçinde Psikolojik Taciz: Mobbing" konulu sunum yaptı.

Çapan, psikolojik saldırının tek bir kişi veya birden fazla kişiden oluşan grup tarafından yapılabileceğini ifade ederek, "Saldırı birçok nedenle yapılabilir. Saldırı hedeflenen kişi ya da kişilere doğrudan yapılabileceği gibi gizlice de yapılıyor olabilir. Bir çeşit psikolojik terör olarak nitelendirilebilecek mobbingde silah, psikolojik yöntemler cephane ise sözlü saldırılar, tavır alma, şiddet, aşağılama, ima, iftira, suçlama, dışlama ve korkutma gibi davranışlardır" diye konuştu.

Mobbing gören mağdurun mesleki bütünlük ve benlik duygusunun zedelendiğini vurgulayan Çapan, böylece kişinin kendine güven duygusunu tamamen kaybedeceğini belirtti.

Panelde, Yrd. Doç. Dr. Gözde Özdikmenli Demir,  "Aile İçinde Şiddet", Yrd. Doç. Dr. Nilgün Dalkesen,  "Toplumumuzda Kadın ve Erkek Rollerinin Belirleyicisi Olan Söylemlere Tarihsel Perspektiften Bakış", Yrd. Doç. Dr. Ayalp Talun İnce ise "Kadın Liderliği" konularında sunum yaptı.

Panele, Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Muğla'daki kadın örgütlerinin temsilcileri, kamu kurumları, parti ve sendikaların kadın kolları temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinden kadınlar ile akademisyenler katıldı.