Eğitim-Sen'den iş bırakma eylemi

Eğitim-Sen'den iş bırakma eylemi
Eğitim-Sen'den iş bırakma eylemi
MUŞ (AA) - Eğitim-Sen Malazgirt Şubesi üyeleri, bir günlük iş bırakma eylemi yaparak, basın açıklaması düzenlendi.Eğitim-Sen İlçe Temsilciliğinde bir...

MUŞ (AA) - Eğitim-Sen Malazgirt Şubesi üyeleri, bir günlük bırakma eylemi yaparak, basın açıklaması düzenlendi.

Eğitim-Sen İlçe Temsilciliğinde bir araya grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen İlçe Sekreteri Cevdet Gül, yıllardır özellikle eğitim sistemi üzerinden hayata geçirilen ve pedagoji bilimine tamamen aykırı olan bilim düşmanı politika ve uygulamaların geçtiğimiz 12 yılda tarihte hiç olmadığı kadar arttığını iddia etti.

Okul öncesi eğitimden, üniversitelere kadar eğitim sistemi, bilimin en temel evrensel gerçekleri yok sayılarak, iktidar tarafından sürekli istismar edilen dini kural ve referanslara göre düzenlendiğini öne süren Gül, şöyle devam etti:

" Siyasi iktidar, eğitimde bilimsel, laik, demokratik ilke ve değerleri temel almak yerine, farklı din, mezhep ve kimlikleri yok sayan, ayrımcı ve ötekileştirici politikaları hayata geçirmektedir. Eğitimde 4+4+4 dayatması sonrasında, gündeme getirilen karma eğitimi kaldırma girişimleri, öğrencileri imam hatiplere yönlendirme, normal ortaokullar içinde imam hatip sınıflarının açılması, reşit olmayan kız çocuklarının zorla başının kapatılması, okullara zorunlu mescit uygulaması, ders kitapları ve müfredatta dini söylemlerin kullanılması ve son olarak içeriği itibariyle din şurası şeklinde gerçekleşen 19. Milli Eğitim Şurası'nda alınan kararlar, bizler için bardağı taşıran son damla olmuştur."