Muş'a 400 gecici köy korucusu alınacak

Muş'a 400 gecici köy korucusu alınacak
Muş'a 400 gecici köy korucusu alınacak
MUŞ (AA) - Muş Valiliği, 400 geçici köy korucusu alınacağını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, geçici sebeplerle sayıları azalan geçici köy...

MUŞ (AA) - Muş Valiliği, 400 geçici köy korucusu alınacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, geçici sebeplerle sayıları azalan geçici köy korucularının sayılarının takviye edilmesi amacıyla, il genelinde 400 kişilik geçici köy korucusu kontenjanı açıldığını bildirdi.

Aranan şartlara uygun adayların müracaatlarını 15 Aralık 2015 günü mesai bitimine kadar yazılı dilekçeyle istenilen belgelerle İlçe Jandarma Komutanlıkları'na şahsen yapılacağı ve posta yoluyla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği bildirildi.

Korucu olacak adaylarda aranan şartlar şöyle sıralandı:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, 40 yaşından büyük olmamak, okur yazar olmak, kamu haklarından mahkum bulunmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında yazılı halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkum olmamak. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak, kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak, siyasi parti üyesi olmamak, köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak."

Adaylardan başvuruda, nüfus cüzdanının tasdikli bir örneği, vukuatlı nüfus kayıt örneği, diploma veya okur-yazar olduğuna dair il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınmış belge, askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge, resmi kuruluşlardan alınmış geçici köy koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu, 6 vesikalık fotoğraf, sabıka kaydı, ikametgah belgesi istendiği kaydedildi. 

Açıklamada, müracaat ve sonrasında ibraz edilen belgelerde sahtecilik yapıldığının tespit edilmesi halinde göreve son verileceği ve kişi hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi.