Akaryakıt taşıyan römorklara dikkat

Akaryakıt taşıyan römorklara dikkat
Akaryakıt taşıyan römorklara dikkat
Geçtiğimiz günlerde Aliağa'da yaşanan kaza sonrasında her gün milyonlarca vatandaşın seyahat ettiği karayollarında her türlü tehlikeli ve tehlikesiz mal taşıyan yarı römorkların insan ve çevre sağlığına olan etkisi tartışılmaya başlandı.

Özellikle akaryakıt taşıyan yarı römorkların çekicisinden koparak taşıdıkları tehlikeli maddenin asfalta dökülmesi ise birçok vatandaşın canına ve geri dönülmez çevre facialarına neden olabiliyor. 

 OKT Trailer karayollarının daha güvenli hale getirilmesi kapsamında King Pin gibi araç aksamların tedarikinde ve kullanımında uluslararası direktiflere ve regülasyonlara uyulması yolunda .ir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şunlara yer verildi:
“Aliağa’da yarı römorkun çekiciden kopması sonucu yaşanan tanker kazasında yarı römorkun çekicinin beşinci tekeri ile bağlantısını sağlayan ve dövme çelikten yapılan parçanın uluslararası yönetmeliklere uygunluğu ve sağlamlığının karayolunda hayati derecede önem arz etmekte. Trafiğe tescil edilen her aracın veya römorkun Araç Tip Onayı’na sahip olmasını gerekmektedir.  Tanker ve silobas gibi yarı römork araçlar ülkemizde yayınlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği (2007/46/AT) kapsamında AB direktifleri ve regülasyonları göz önünde bulundurularak Bilim , Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. King Pin gibi araçların aksam, sistem veya ayrı teknik ünitelerinin de uluslararası regülasyonlara uygun olarak üretilip üzerlerinde “E”  veya “e” işaretlemesinin ve ECE R55 regülasyonu veya 94 – 20 EC direktifi çerçevesinde alınmış onay numarasının olması gerekiyor.  Bu direktifler ve regülasyonlar çerçevesinde King Pin, birim alana etki eden kuvvet gücüne bağlı olarak hammaddenin niteliği ile birlikte çekicinin ve yarı römorkun tonajı, 5. tekerin maruz kaldığı düşey yük hesaplanarak üretilir ve testlerden geçirilir. Treyler üreticileri de öncelikle aksam onaylarını ve sonrasında da 2007/46/AT yönetmeliği kapsamında uluslararası alandaki onay kuruluşlarından Tip Onay belgesini zorlanmadan alabilmektedir. Nitekim bazı treyler üreticileri, araç tip onaylarında belirtilen kriterleri göz ardı ederek “E” veya “e” işaretlemesi olmayan ya da işaretlemesi olmasına rağmen kriterlere uygun üretilmeyen King Pin’i tedarik edip araçlarında kullanarak insan sağlığını ve çevreyi çok büyük tehlikeye atmaktadırlar. 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren ADR mevzuatında, taşıtların yapımına ve onayına ilişkin şartlarda da treyler kaplin aletleri, ECE Yönetmeliği No. 55 veya değiştirildiği şekliyle, 94-20-EC direktifinin teknik gereksinimleri ile belirtilen uygulama tarihleri ile uyumlu olması belirtilmektedir. ADR mevzuatında da öngörüldüğü gibi treyler üreticileri tarafından yarı römorklarda kullanılan King Pin’in yapısının ve özelliğinin standartlara uygunluğu denetlenmeli ve zaman içerisinde aşınması veya hasar görmesi durumları göz önünde bulundurularak TÜVTÜRK muayene istasyonlarında daha detaylı kontrol edilmelidir.King Pin kopması esnasında büyük oranlarda can kaybına ve çevre kirliliğine yol açabilecek özellikle akaryakıt tankerlerinin üretim sürecinde uluslararası direktiflere ve regülasyonlara uygun olmayan aksamların kullanılmasından kaçınılmalıdır. Araç tip onayına uygun olmayan, aşınan ya da hasar gören King Pin’in ise derhal tespit edilerek gereği yapılmalıdır. Bu süreçte denetim mekanizmalarını daha aktif kullanmalı ve nihai kullanıcıları da ilgili konular kapsamında bilgilendirmeliyiz. Böylece sektörümüzü daha güvenli bir şekilde geleceğe taşıyabilir ve karayolunda insan sağlığını ve çevreyi koruyabiliriz.”