Bosch küresel ilkelere imza attı

Bosch küresel ilkelere imza attı
Bosch küresel ilkelere imza attı
Bosch San. ve Tic. A.Ş., Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı

Yaşam için teknoloji üreten Bosch, daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi’nin taraflarından biri oldu.
Bosch San. ve Tic. A.Ş., gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sorumlu bir vatandaş olarak dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmayıamaçlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (United Nations Global Compact) imzaladı. Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda toplumun çıkarlarını ön plana koyan Bosch, ürünlerini ve hizmetlerini; insanların güvenliği, kaynakların ekonomik kullanımıve çevresel sürdürülebilirlik doğrultusunda tasarlıyor.
Birleşmiş Milletler (BM) eski Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından açıklanan Küresel İlkeler Sözleşmesi ile evrensel çevre ve sosyal ilkeleri desteklemek amacıyla,şirketlerin, Birleşmiş Milletler’in, işçi sendikalarının ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesi amaçlanıyor.
Küresel İlkeler Sözleşmesinin On İlkesi:

İnsan Hakları:
1.İlke: İş dünyası, uluslararası ilan edilmiş insan haklarına destek olmalı ve saygı göstermeli
2. İlke: İş dünyası, insan hakları ihlallerine fırsat tanımamalı
Çalışma Standartları:
3. İlke: İş dünyası, çalışanların örgütlenme özgürlüğünü desteklemeli ve toplu müzakere hakkını etkin biçimde tanımalı
4. İlke: İş dünyası, her türlü zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasını engellemeli
5. İlke: İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçmeli
6. İlke: İş dünyası, işe alım ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önüne geçmeli Çevre:
7. İlke: İş dünyası, çevre sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları desteklemeli
8. İlke: İş dünyası, çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve oluşumu desteklemeli
9. İlke: İş dünyası, çevre dostu teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşmasını desteklemeli
Yolsuzlukla Mücadele:
10. İlke: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmeli