Brisa ve Akbank'tan aile şirketlerine destek

Brisa ve Akbank'tan aile şirketlerine destek
Brisa ve Akbank'tan aile şirketlerine destek
Brisa'nın "Akbank Aile Şirketleri Akademisi" ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU işbirliğiyle hayata geçirdiği kurumsal eğitim programını tamamlayan gençler sertifikalarını Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman'ın elinden aldı.

İş ortaklarının işlerinin devamlılığına katkı sağlamak amacıyla destek programları sunan Brisa, Akbank “ Aile Şirketleri Akademisi” ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU işbirliğiyle ile hayata geçirdiği sertifika programında ilk dönem yüksek katılım ve başarı ile tamamlandı. Aile şirketlerinin kurumsallaşma sürecine destek vermek üzere geliştirilen sertifika programında işletmeler sürdürülebilir yönetim anlayışlarını derinleştirmek ve kurumsallaşmak üzere eğitim ve seminerlere katıldı. 10 Haziran’da yapılan mezuniyet töreninde, programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, sertifikalarını Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman’ın ve Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz’un elinden aldı.

Brisa iş ortaklarının işletmelerini geliştirerek daha kurumsal bir kimliğe bürünmelerine, iş süreçlerini daha sürdürülebilir bir anlayışla yönetmelerine ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olmayı hedefleyen program, bir ay içinde üç günlük üç eğitim modülüyle gerçekleşti. Program kapsamında stratejik yönetimden iş geliştirme ve inovasyona, kurumsallaşmadan finansa, şirketlerde iyi yönetim uygulamalarından hukuki konulara ve insan kaynağıyönetimine kadar pek çok konuda aile şirketleri yönetiminin ihtiyaç duyacağı başlıklar ele alındı. Yüz yüze eğitimlerde dünyadan ve Türkiye ’den örneklerle teori ile pratik birleştirildi.

Programı kapsamında farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerden konuşmacılar da deneyimlerini paylaşmak üzere söz konusu seminer ve derslere konuk oldu. Katılımcılar uzmanlarla birebir görüşme ve onlara sorularını ilk ağızdan sorma fırsatını yakaladı. Eğitmenler ve sohbet toplantılarındaki profesyoneller, eğitimlerin sadece teorik olmaması için gerçek hayattaki tecrübelerini ve örnek başarı hikayelerini paylaştı.

Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman, törenin ardından şu değerlendirmede bulundu:

“Brisa olarak sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemi her fırsatta vurguluyoruz. Sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından birinin, iş ortaklarımızla devamlılık sağlayan köklü ilişkiler geliştirmek olduğuna inanıyoruz. Aile bireylerinin katılımıyla zenginleşen işletmelerin, rekabetçi iş dünyasında güçlü bir şekilde ilerlemek için vizyonlarını genişletmesi ve verimliliğini artırması kaçınılmaz. İş ortaklarımızla birlikte büyüme vizyonumuzla, Brisa olarak onlara bu yetkinlikleri nasıl kazandırabileceğimizi, işletmelerini nasıl sürdürülebilir bir yapıya kavuşturabileceğimizi ve şirketlerini daha kurumsal bir yapıda yöneterek sonraki nesillere taşımak konularında nasıl teşvik edebileceğimizi paylaşmak üzere Akbank ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU işbirliğiyle hazırlanan programı işortaklarımıza Brisa katkısıyla sunduk. Eğitim dönemimizin sonunda sertifikalarını alan tüm iş ortaklarımızı tebrik ediyorum. Brisa olarak iş ortaklarımızla birlikte büyüme vizyonumuz doğrultusunda desteklerimizi devam ettireceğiz.”