Brisa'dan "Sürdürülebilirlik Raporu"

Brisa'dan "Sürdürülebilirlik Raporu"
Brisa'dan "Sürdürülebilirlik Raporu"
Brisa, 2013 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu, Global Reporting Initiative (GRI) standardının 'A+' seviye gerekliliklerini karşılayarak yayımladı.

Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman, raporlama döneminde BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak önemli bir adım attıklarını söyledi. Bayman, “ Türkiye ’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlarken, toplumsal ve çevresel anlamda da hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Brisa'nın 2013 yılı içinde, ekonomik, çevresel ve toplumsal alanlarda sürdürülebilirlik performansını değerlendiren 2013 Sürdürülebilirlik Raporu, ilk kez, Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative - GRI)* A+ düzeyinde hazırlandı. Raporun ‘+’ seviyesinde olması, şirketin sürdürülebilirlikle ilgili konularda üst seviyede açıklık ve şeffaflıkla paylaşımda bulunduğunu ve bu alandaki tüm performans gerçekleşmelerinin dış denetimden başarılı bir şekilde geçmiş olduğunu gösteriyor.
GRI ilkelerine uyumlu olarak yayınladığı ikinci Sürdürülebilirlik Raporu’nu paylaşan Brisa, ‘Sürdürülebilir büyüme ile topluma üstün değerler sunmak’ misyonuyla sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerine entegre etmeyi sürdürüyor. Raporlama dönemi içinde, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni de imzalayan Brisa, sürdürülebilirlik taahhütlerini pekiştirmek için, raporlama süreçlerini uluslararası çapta kabul görecek seviyede ilerletiyor.