Gençler direksiyonda anne ve babayı örnek alıyor

Gençler direksiyonda anne ve babayı örnek alıyor
Gençler direksiyonda anne ve babayı örnek alıyor
Goodyear EMEA(Avrupa, Orta Doğu, Afrika), Avrupa Sürücü Okulları Federasyonu (EFA) işbirliğiyle 2014 yılının sonunda 16-25 yaş arasındaki genç ve acemi sürücülerin ebeveynlerine yönelik anket gerçekleştirdi.

Goodyear tarafından yürütülen araştırmayaa 19 ülkeden, yaşları 16 ila 25 arasında olan 6805 acemi sürücünün ebeveynleri katıldı. Goodyear tarafından 16-25 yaş arasındaki sürücülerin ebeveynleri ile yapılan araştırmanın yeni bulgularına göre ebeveynler otomobil kullanırken çocukları için önemli ve iyi bir rol model olurken, kimi zaman çocuklarının sürüş alışkanlıkları konusunda olumsuz etki bırakabiliyor.
Avrupa ’da OECD’nin yaptırdığı araştırmaya göre acemi sürücülerin, yaralanma ve ölümcül kaza riski deneyimli sürücülere oranla daha yüksek olduğu görülmektedir. Ebeveyn ve sürücü eğitmenlerine rağmen acemi sürücülerde; sürüş esnasında mobil cihazların kullanımı, tecrübesizlik ve dikkatin dağılması önemli risk faktörleri arasında yer almakta. Araştırmasında elde edilen bulgularda; sürüş sırasında tehlikeli davranışlar arasında %66 oranında hız ve %44 oranında kulaklık kullanmadan telefon ile konuşma yer alıyor.

Çocuk olunca dikkatli

Araştırma sonuçlarında Avrupa’nın yanı sıra Türkiye için de çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; ebeveynler her zaman yol becerileri konusunda kendilerine güvenmiyor. Ancak bu oranın Türkiye’de çok yüksek olması dikkat çekici. Avrupa çapında, acemi sürücülerinin kendilerine güvenme oranı %54 iken, Türkiye’de acemi sürücülerin ebeveynlerinin kendine güvenme oranının % 90’a çıkması dikkat çekici. Örneğin; Avusturya’da bu oran %39'un altında.Araştırmanın Türkiye sonuçları açısından olumlu bir bulgu ise eğitmenlerin %82’sinin öğrencilerine kötü hava koşullarında yapılması gerekenleri öğretmesi olarak karşımıza çıkmasıdır. Avrupa’da bu oran %51 seviyesine düşmekte.Araştırmaya katılan ebeveynlerinin %55’i çocukları olduktan sonra daha dikkatli kullanmaya başladıklarını da ifade etmekte.

Çocuklar, ebeveynlerinin nasıl araç kullandıklarını gözlemliyor

Araştırmaya göre ebeveynlerin yarısı (%51) araba kullandıklarında, çocuklar ebeveynlerinin tutumlarını gözlemliyor ve dikkat ediyor. Yine ankete katılan ebeveynlerin yaklaşık %34’ü, kendi sürüş alışkanlıklarının, çocuklarının yol güvenliği konusundaki tutumlarını, özellikle 6 ila 16 yaş arasındaki dönemlerde etkilemeye başladığını ifade etmekte. Bulgulara göre ebeveynlerin %46'sı sürüş eğitimini destekliyor. Ayrıca, ebeveynlerin %53’ü çocuklarının profesyonel sürüşeğitimleri için daha fazla ilgili ve düzenli sürüş eğitim gelişimleri hakkında bilgilendirilmek istiyor. %40'ı ise çocuklarının ilk elden gelişimlerini görmek için derse katılıyor.