Goodyear yol güvenliği eğitimi istiyor

Goodyear yol güvenliği eğitimi istiyor
Goodyear yol güvenliği eğitimi istiyor
Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, Avrupa Sürücü Okulları · Goodyear tarafından 19 ülkede yürütülen ve yaşları 16-25 arasında değişen 6800'ün üzerinde genç ve acemi şoförün ebeveyniyle gerçekleştirilen araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

Gooodyear’ın her yıl gerçekleştirdiği ‘’Yol Güvenliği Anketi’’, 2014 yılında aralarında Türkiye ’nin de bulunduğu toplam 19 ülkede, yaşları 16-25 arasında değişen 6800’ün üzerinde genç ve acemi şoförün ebeveyniyle yapıldı.

Genç sürücüler, direksiyon başında anne ve babalarını örnek alıyorlar

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; ebeveynler her zaman yol becerileri konusunda kendilerine güvenmiyor. Ancak bu oran diğer ülkelere oranla Türkiye’de çok yüksek. Avrupa çapında, acemi sürücülerin ebeveynlerinin kendilerine güvenme oranı %54 iken, Türkiye’de acemi sürücülerin ebeveynlerinin kendine güvenme oranının %90’a çıkması dikkat çekici.

Araştırmaya göre ebeveynlerin yarısı (%51) araba kullandıklarında, çocuklar ebeveynlerinin tutumlarını gözlemliyor ve dikkat ediyor. Yine ankete katılan ebeveynlerin yaklaşık %34’ü, kendi sürüş alışkanlıklarının, çocuklarının yol güvenliği konusundaki tutumlarını, özellikle 6 ila 16 yaş arasındaki dönemlerde etkilemeye başladığını ifade etmektedir.

Acemi sürücülerin ebeveynleri, kademeli ehliyeti destekliyor

Elde edilen yeni bulgulara göre AB'de acemi sürücülerin ebeveynlerinin yarısına yakını (%46), çocuklarının hızlarının ve sürüş tarzlarının izlenmesini sağlayan Black Box teknolojisini[1]destekliyor. Genç sürücüler tarafından gönüllü telematik (Black Box teknolojisi) kullanımı, yolda kurallara uymalarına ve zaman zaman karşılaşabilecekleri ‘kontrolsüzlük anlarını’ aşmalarına yardımcı olmaktadır

Goodyear: “Orta Dereceli Okullarda “Yol olmalı!”Güvenliği Eğitimi”ni zorunlu

Goodyear tarafından yürütülen araştırmanın bulgularına göre Avrupa genelindeki ailelerin yüzde 84’ü çocuklara erken yaşta yol güvenliğinin temel prensiplerinin öğretilmesi gerektiği kabul ederken, Goodyear’ın bu konudaki önerisini destekliyor.

Türkiye’de bu rakam oldukça yüksek. Ülkemizde ailelerin %93’ü yol güvenliği prensiplerinin okullarda erken yaşlarda öğretilmesi gerektiği düşünüyor.

Direksiyon başındaki babalar, annelerden daha fazla risk alıyor

Yol Güvenliği Beyaz Bülteni’nin sonuçlarından biri de baba olan sürücülerin, direksiyon başında annelere göre daha fazla risk aldığı yönünde. Araştırmaya göre Türkiye’deki sürücü babaların kadınlara göre hız cezası alması daha sık görülüyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin genelinde erkeklerin %24’ü, kadınların ise %18’i ceza alırken, Türkiye’de bu oran erkeklerde %28, kadınlarda ise %6 olarak görülüyor.Araştırmaya göre lastik bakımı konusunda da cinsiyetler arasında oldukça büyük farklılıklar bulunuyor. Kadınların %20’si patlak lastiği değiştirme konusunda kendilerine güvenmezken, bu oran erkeklerde sadece %2. Ayrıca erkekler, kötü hava koşullarında kadınlara oranla sürüşlerine daha fazla güveniyorlar (erkeklerde %24, kadınlarda %13).

Goodyear : Aileler, doğru sürücü kursunu bulmakta zorlanıyor

Goodyear’ın Türkiye’yi de kapsayan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi’nde yaptığı araştırmaya göre, genç ve acemi sürücülerin ailelerinin yarısı (%49) sürücü kurslarının kalitesi bakımından bilinçli bir tercih yapmakta zorlanıyor.

Bu ailelerin % 47’si, sürücü kursu seçerken, lokasyon olarak yakınlığının etkili olduğunu ifade ediyor. Bunun yanı sıra, Avrupalı ailelerin büyük çoğunluğu (%80) sürücü kurslarının pahalı olduğu konusunda hemfikir.