İlk 6 ayda ihracat geriledi

İlk 6 ayda ihracat geriledi
İlk 6 ayda ihracat geriledi
Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB verilerine göre 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde otomotiv sanayinin toplam ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 10 azalarak 10,705 milyar $ düzeyinde gerçekleşti.

Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB verilerine göre  2015 yılı Ocak-Haziran döneminde otomotiv sanayinin toplam ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 10 azalarak   10,705 milyar $ düzeyinde gerçekleşti.

 Bu dönemde, 6,359 milyar $ düzeyinde gerçekleşen ana sanayi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8, 4,347 milyar $ düzeyinde gerçekleşen aksam parça ihracatı ise yüzde 13 oranında azaldı.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2014 yılı aynı dönemine göre, midibüs-minibüs ihracatı yüzde 110, otobüs ihracatı yüzde 2 oranında arttı.  Kamyon ve kamyonet ihracatı yüzde 12, Otomobil ihracatı ise yüzde 8 oranında azaldı.

TİM Verilerine Göre:

TİM verilerine göre 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 10,495 milyar $ değerindeki ihracatı ile otomotiv endüstrisi sektörel sıralamada birinci sırada yer aldı.

Otomotiv endüstrisinin toplam ihracat içindeki payı yüzde 14 düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, Türkiye toplam ihracatı geçen yıla göre yüzde 8 oranında azalırken, otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 10 oranında azaldı.

TÜİK Verilerine Göre

1.      GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret, ana ve yan sanayinin üretim için ara malı ithalatı ile sanayi dışındaki komple araç ve yedek parça ithalatını içermekte.

2.      2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde 6,781 milyar $ otomotiv ürünü ithalatına karşılık 6,998 milyar $ ihracat gerçekleşmiş ve bu dönemdeki dış ticaret fazlası 217 milyon $ düzeyinde olmuştur. 2014 yılı aynı döneminde ithalat 5,772 milyar $, ihracat ise 7,752 milyar $ olmuş ve dış ticaret fazlası 1,980 milyar $ düzeyinde gerçekleşti. 

3.      Bir önceki yıla göre, 2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 8, ithalatı ise yüzde 11 oranında azalmıştır ve dış ticaret açığındaki azalma yüzde 15 oranında gerçekleşmiştir. Buna karşılık GTIP 87.00 ile tanımlanan otomotiv sanayi ürünlerinde ihracat yüzde 10 azalmış, ithalat ise yüzde 17 oranında arttı.