Lamborghini'ye sertifika

Lamborghini'ye sertifika
Lamborghini'ye sertifika
Automobili Lamborghini, yeni trijenerasyon ve bölge ısıtma sistemlerinin açılışını yaptı. Bu iki proje, Sant'Agata Bolognese merkezli şirketin tesisin tamamı için CO2-nötr sertifikasını almasını sağlayan ana projeler arasında yer alıyor.

“Karbon Nötralite” programı çerçevesindeki bu sertifikasyon, dünyanın önde gelen çevre riskleri yönetimi sınıflandırma, kontrol ve hizmet şirketlerinden biri olan DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd) tarafından bir şirkete verilen dünyada ilk sertifika oldu. Automobili Lamborghini 2015 yılı içindeki bu önemli hedefe üretim tesisi içindeki CO2 emisyonlarını azaltarak ve telafi ederek ulaştı.

 TRİJENERASYON SİSTEMİ VE BÖLGE ISITMA

Sant’Agata Bolognese fabrikasının içinde bulunan yeni trijenerasyon tesisi,  doğalgaz kullanarak elektrik ve ısı üretimi ve soğutma yapıyor. Kurulu gücü 1,2 MW olan tesis, yılda yaklaşık 9.800 MWhe üretiyor. Örnek olarak üretilen enerji, Sant’Agata Bolognese’deki tüm evlerin yıllık ihtiyaçlarını karşılayabilecek miktarda. Emisyon açısından yapılan tasarruf yılda yaklaşık 820 ton CO2’ye denk olacak. 2017’ye kadar tesis Biogas yakıtı kullanmaya başlayacak ve CO2 emisyonu daha da azaltılarak yılda 5.600 tona çekilecek. Automobili Lamborghini aynı zamanda İtalya ’da bölge ısıtma sistemi kullanan ilk şirket. Sistem, şirketin altı kilometre uzağındaki biyogaz kojenerasyon tesisinden gelen sıcak suyu fabrika içinde yeraltı boru ağıyla dağıtıyor. Lamborghini, kojenerasyon tesisinin ürettiği enerjiyi kullanmayı tercih ederek bu enerjinin kaybedilmesini önlemiş oldu. Önlenen emisyon miktarı yılda yaklaşık 1.800 tonu bulacak.

 CO2 EMİSYONUNU AZALTMAK İÇİN YAPILAN DİĞER FAALİYETLER

İmalattan kaynaklanan emisyonlar, tüm tesisin enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan çeşitli projeler uygulanarak azaltıldı. Trijenerasyon ve bölge ısıtma sistemlerinin yanı sıra şirket Emilia Romagna sanayi bölgesinin en büyük güneş enerjisi tesislerinden birini, bir kojenerasyon tesisini ve başka ileri enerji tasarrufu sistemlerini kurdu. Şirket aynı zamanda Bologna Belediyesi ile işbirliği yaparak döngü mobilitesini geliştirmeye çalışıyor.

 LAMBORGHİNİ VE ÇEVRE

Lamborghini, üretim prosesleri ve ürünlerinde inovasyona dayalı bir çevre stratejisi belirledi ve 2015’te araçlarının CO2 emisyonlarını yüzde 25 azaltma hedefine ulaştı.

Şirket, İtalya’da EMAS çevre sertifikası alan ilk otomobil üreticisi oldu. EMAS yönetmeliği, Avrupa Birliği tarafından şirketlerin çevresel verimliliklerini değerlendirme ve iyileştirmelerine yardımcı bir araç olarak oldukça geniş kabul görüyor. Bu önemli akreditasyonu Temmuz 2009’da alan şirket, bundan birkaç önce de çevre yönetimiyle ilgili uluslararası standartlara uygunluk belgesi olan ISO 14001’i almıştı. 2010 yılında 15.000 metrekare alana sahip entegre bir güneş enerjisi tesisinin tamamlanması bu amaca yönelik önemli bir kilometre taşını oluşturdu. Bu tesis CO2 emisyonlarını yılda toplam 1.000 ton azaltıyor.