Lüks otomobil yöneticiye "motivasyon" sağlıyor

Lüks otomobil yöneticiye "motivasyon" sağlıyor
Lüks otomobil yöneticiye "motivasyon" sağlıyor
Premium segment otomobil kullanan yöneticilerin %93'ü kendini "çok motive" hissederken şirketlerine bağlılıkları ise 3 kat daha fazla.

Borusan Otomotiv Premium Kiralama’nınIpsosile gerçekleştirdiği araştırma, premium otomobillerin çalışanların motivasyon ve sadakatlerini önemli oranda artırdığını ortaya çıkardı. Premium segment otomobil kullanan yöneticilerin %93’ü kendini “çok motive” hissederken şirketlerine bağlılıkları ise 3 kat daha fazla. Sadakat artıyor

190 yöneticiyle  görüşüldü


Borusan Otomotiv Premium Kiralama, Ipsos ile yürüttüğü araştırma sayesinde orta ve üst düzey yöneticilere tahsis edilen lüks otomobillerin motivasyonu ve sadakati artırdığı sonucuna ulaştı. Araştırma sonuçları IK Zirvesi dahilinde gerçekleştirilen “Üst Düzey Motivasyonun Anahtarı” oturumundaAyşe Arman’ın moderatörlüğünde, Borusan Otomotiv Premium Kiralama Genel Müdürü Kağan Dağtekin’in katılımıylapaylaşıldı. İK yetkilileri de dahil olmak üzere 190 orta ve üst düzey yönetici ve ile yapılan araştırmaya göre;premium markalı otomobil kullananlar arasında “kendini çok motive” hissedenlerin oranı %93, diğer marka/model kullananlarda ise bu rakam %66. Yöneticilere şirkete olan bağlılıkları sorulduğunda ise sonuçlar daha çarpıcı: Premium otomobil kullananların şirketlerine olan bağlılıkları diğer gruba oranla 3 kat daha yüksek. Yöneticiler aynı zamanda sosyal hayatlarında kendilerini daha iyi hissettiklerini; hem kendi çevrelerinde hem de müşteriler nazarında şirket itibarının arttığını düşünüyorlar.

Borusan Otomotiv Premium Kiralama Genel Müdürü Kağan Dağtekin araştırmayı şu şekilde özetledi:

"Yöneticilere ‘Motivasyon ve sadakat nereden kaynaklanıyor ve otomobiller bu amaca ne kadar hizmet ediyor?’ sorusunu yönelttik. Sonuçlar premium araçların hem motivasyon hem de çalışan sadakatinde önemli bir rolü olduğunu gösterdi. Yöneticilerin %65’i premium segment otomobil kullansalardı daha çok motive olacaklarını ifade ettiler.Araştırmamızda otomobillerin motivasyona etkisi, hatta doping etkisi diyelim, İK yetkililerinin tahmin ettiğinden çok daha yüksek çıktı. Biz de bu sebeple IK Zirvesinde katılarak araştırma sonuçlarını paylaşalım istedik. Amacımız IK yöneticilerinin bu araştırma sonuçlarından istifade edebilmelerini sağlamak. Katılımcılar;premium otomobil tahsisinin kurumsal itibarı artırdığı, çalışana değer veren kurum imajını desteklediği, güvenilir-başarılıbir şirket imajısağladığı konularında hemfikir oldular.”