Sürücü davranışları dalgalı yayılıyor

Sürücü davranışları dalgalı yayılıyor
Sürücü davranışları dalgalı yayılıyor
Goodyear, LSE (Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu) ile birlikte yürüttüğü araştırmaya göre, yolculuk esnasındaki saldırgan davranışlar dalga etkisi yaratarak diğer sürücüleri de bu şekilde davranmaya ittiğini tespit etti.

Goodyear ve LSE tarafından yapılan araştırma, saldırgan veya hırçın bir sürücünün, yolda seyahat eden diğer sürücüleri de stres altına sokarak onların da saldırgan ve tehlikeli bir şekilde araçlarını kullanmalarına sebep olduklarına dikkat çekti. Aynı şekilde nazik sürücüler, daha olumlu bir etki yaratarak daha güvenli ve daha az stresli bir seyahat ortamı oluşmasına katkıda bulunuyorlar.

Goodyear, LSE (Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu) ile birlikte yürüttüğü araştırmaya göre, yolculuk esnasındaki saldırgan davranışlar dalga etkisi yaratarak diğer sürücüleri de bu şekilde davranmaya ittiğini tespit etti.

 Goodyear ve LSE tarafından yapılan araştırma, saldırgan veya hırçın bir sürücünün, yolda seyahat eden diğer sürücüleri de stres altına sokarak onların da saldırgan ve tehlikeli bir şekilde araçlarını kullanmalarına sebep olduklarına dikkat çekti. Aynı şekilde nazik sürücüler, daha olumlu bir etki yaratarak daha güvenli ve daha az stresli bir seyahat ortamı oluşmasına katkıda bulunuyorlar.

  Goodyear’ın LSE işbirliği ile gerçekleştirdiği, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 15 Avrupa ülkesinden yaklaşık 9000 sürücünün katıldığı araştırma, sürücülerin %87’si diğer sürücülerin nazik davranışlarının kendilerinin başka bir sürücüye karşı da aynı nezaketi göstermesine neden olduğunu gösteriyor. Araştırmaya katılan sürücülerin %55’i kendilerini sinirlendiren ya da kışkırtan davranışlar içinde bulunan sürücülerin, kendilerinin de başka sürücülere karşı benzer bir tavır sergilemesine neden olduğunu belirtti.

 London School of Economics’deki araştırmayı yürüten Dr. Chris Tennant, iklim koşulları ya da yorgunluk gibi etkenlerin dışında sürücü davranışlarının insanların yolculuğunu etkileyen önemli faktörlerden biri olduğunu ifade etti. Tennant; “Aynı yolda seyahat eden sürücüler genellikle karşılıklılık ilkesine uygun davranıyorlar. Olumlu ya da olumsuz davranışlar, genellikle dışavurum gösteriyor. Bu da yolda karşılaştığımız diğer sürücülere karşı olan davranışlarımızı doğrudan etkiliyor. İşte buna dalga etkisi diyoruz” dedi.

 Araştırmada, yoldaki karşılıklı etkileşimi video görüntülerinden izleyen sürücülerin büyük çoğunluğu teşekkür belirten ifadelerin kendileri için önemli olduğunu belirtti. Bu sürücülerin %10’dan az bir kısmı ise teşekkür ifadelerinin kendileri için bir anlam ifade etmediğini söyledi. Yapılan görüşmelerde sürücüler, diğer bir sürücünün kendilerine teşekkür etmediği durumlardan sonra başka sürücülere karşı daha hırçın davrandıklarını belirttiler. Araştırma, kalabalık kavşaklarda yol vermemekten öndeki aracı yakından takip etmeye ve sinyal vermemekten otobandaki takip disiplinini bozmaya kadar diğer sürücüleri kızdıran birçok davranışın bulunduğunu ortaya çıkardı. Fakat yapılan görüşmelerde sürücüler, bu tarz hareketleri kendilerinin de dalga etkisinin bir sonucu olarak yanlışlıkla da olsa sık sık yaptıklarını belirttiler.

  Goodyear EMEA Tüketici Lastikleri Başkan Yardımcısı Olivier Rousseau, sürüş esnasında sürücülerden biri tarafından sergilenen saldırgan ve hırçın davranışların dalga etkisi yaratarak diğer sürücülerde de benzer davranışlara neden olduğunu, bu sürücü yoldan uzaklaşmış olsa dahi tehlikeli durumlara ve hatta kazalara neden olabildiğini ifade etti. Rousseau; “Goodyear olarak sürücüleri kendi davranışlarının diğer sürücüler üzerinde ne kadar etkili olabileceği konusunda uyarıyoruz. Yoldaki ‘Dalga Etkisi’ni engellemek için hepimize önemli görevler düşüyor” dedi.