116 dokunulmazlık dosyasına 6 komisyon

Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nda, 66 milletvekili hakkındaki 116 dosyayı incelemek üzere altı hazırlık komisyonu oluşturuldu.

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nda, 66 milletvekili hakkındaki 116 dosyayı incelemek üzere altı hazırlık komisyonu oluşturuldu.
Kuzu başkanlığında toplanan komisyonun, basına kapalı olarak yapılan bölümünde hazırlık komisyonları için kura çekildi. CHP Ankara Milletvekili Oya Araslı ile AKP Aydın Milletvekili Semiha Öyüş'ün çektiği kuralar sonucu 5'er milletvekilinin görev yapacağı altı ayrı komisyon kuruldu.
Hazırlık komisyonları gizli oyla bir başkan ve sözcülük görevini de yapacak bir katip seçecek. Dosyaları inceleyecek olan hazırlık komisyonları gerekirse milletvekillerini dinleyecek. Komisyonlar raporlarını göreve başlamalarından itibaren en geç bir ay içinde verecek, rapor Karma Komisyonda da bir ayda sonuçlandırılacak. Karma Komisyon, hazırlık komisyonunun raporları üzerinden dokunulmazlığın kaldırılması veya kovuşturmanın milletvekilliği veya bakanlık sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek.
Karma Komisyon raporu, kovuşturmanın ertelenmesi şeklinde ise Genel Kurul'da okunacak. Rapor, 10 gün içinde yazılı itiraz olmazsa kesinleşecek. Rapor dokunulmazlığın kaldırılması şeklinde ise veya itiraz edilmişse Genel Kurul'da görüşülecek. Kovuşturma ertelenmiş ve bu karar Genel Kurul tarafından kaldırılmamışsa dönem yenilenmiş olsa bile milletvekilliği sıfatı devam ettiği sürece milletvekili hakkında kovuşturmaya yapılamayacak.