12 cesur vekil aranıyor

Avrupa Birliği'nden müzakere tarihi alınmasına yönelik uyum düzenlemeleri için Meclis'i gece gündüz çalıştıran AKP, İlerleme Raporu'nda da yer alan 'yasama dokunulmazlığı' konusunda ise tereddüt ediyor. Bu konuya ilişkin Anayasa değişikliğinin adını bile anmak istemeyen AKP, milletvekillerine yargılama yolunu da açmıyor.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Avrupa Birliği'nden müzakere tarihi alınmasına yönelik uyum düzenlemeleri için Meclis'i gece gündüz çalıştıran AKP, İlerleme Raporu'nda da yer alan 'yasama dokunulmazlığı' konusunda ise tereddüt ediyor. Bu konuya ilişkin Anayasa değişikliğinin adını bile anmak istemeyen AKP, milletvekillerine yargılama yolunu da açmıyor. Meclis'teki dokunulmazlık dosyalarını 'dönem sonuna' erteleyen iktidar partisi AKP'nin, CHP'nin itirazı üzerine yapılacak nihai oylamadaki tavrı merak ediliyor. Anayasa değişikliği teklifi hazırlayan CHP ise, kendi grubu ve İstanbul Bağımsız Milletvekili Emin Şirin'in imzaladığı teklifi Meclis Başkanlığı'na verebilmek için 12 imza daha arıyor.
TBMM'ye 15'i 21'inci, 169'u 22'nci dönemden toplam 184 adet Başbakanlık tezkeresi geldi. Bunlardan 131'i hakkında Karma Komisyon Raporu'yla kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenme kararı verildi. Diğerleri ise halen Karma Komisyon'da bulunuyor.
Genel Kurul'da okunmuş bulunan 60 yasama dokunulmazlığı raporuna CHP, İçtüzüğün 133'üncü maddesi gereğince itiraz etti. İçtüzüğe göre itiraz edilen raporlar Genel Kurul'da tek tek görüşülerek yeniden oylanacak. AKP'nin de oy vermesi halinde milletvekillerine yargılama yolu hemen açılacak. Ancak, AKP'nin bu oylamada da tavır değiştirmesi beklenmiyor.
CHP bu konudaki ısrarını, Anayasa değişikliği teklifi hazırlayarak sürdürdü. Dokunulmazlığın sınırlandırılmasını öngören teklifi 171 CHP milletvekili imzaladı. Ancak Anayasa'ya göre, teklifi TBMM Başkanlığı'na sunabilmek için 184 imza gerekiyor. CHP'ye ilk imza desteği eski AKP'li Emin Şirin'den geldi. İstanbul Bağımsız Milletvekili Emin Şirin'in teklifi imzaladığı açıklandı. CHP, şimdi imza verecek 12 milletvekili arıyor. Grup Başkanvekili Ali Topuz, dört DYP'li ve altı bağımsız vekilden de imza isteyeceklerini söyledi.
CHP'li Topuz, bu 10 milletvekilinin de teklife imza vermesi durumunda kalan eksiği tamamlamak için AKP'lilere de bir çağrı yapacaklarını belirterek, "Bu konuda samimi olup olmadıklarını ortaya koyarlar. Eksik imzalarını tamamlar, TBMM'ye sunarız ve en kısa süre içinde de kabul edilmesini sağlarız. Bunun ardından da sıra düşünülen diğer Anayasa değişikliklerine gelir" dedi.
Anayasa'ya göre değişiklik teklifleri, Meclis'in üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yapılabiliyor, üye tamsayısının en az beşte üç çoğunluğu olan 330 milletvekilinin oyuyla da kabul edilebiliyor.
Seçilmeye engel suçlar
AKP'nin 'dönem sonuna' ertelettiği dosyalardan büyük bölümünü Anayasa'nın 76. maddesinde düzenlenen, görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, zimmet gibi 'milletvekili seçilmeye engel' yüz kızartıcı suçlar oluşturuyor.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve DYP lideri Mehmet Ağar'ın da aralarında bulunduğu siyasilere ait bu dosyalardan bazıları şöyle:
AKP'lilerin dosyaları
Recep Tayyip Erdoğan: Görevi kötüye kullanma. Abdülkadir Aksu, Abdullah Gül: Kayıp trilyon davası kapsamında özel evrakta sahtecilik ve Siyasi Partiler Yasası'na (SPY) muhalefet. Kemal Unakıtan: Evrakta sahtecilik. Mustafa Açıkalın, Adem Baştürk: İhaleye fesat karıştırma. Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Adem Baştürk, Zülfü Demirbağ, Selami Uzun, Mustafa Ilıcalı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki uygulamalarında ihaleye fesat karıştırma, cürüm işlemek için teşekkül oluşturma, emniyeti suiistimal, gerçeğe aykırı beyan. Adem Baştürk, Nevzat Pakdil, Mustafa Açıkalın, Hüseyin Besli: Nitelikli zimmet. Erol Tınaztepe: Tedbirsizlik, dikkatsizlik, yaralamaya sebebiyet verme. Fahri Çakır: Bina yıkılmasına ve ölüme neden olma. Adem Baştürk: Görevi kötüye kullanma. Vedat Melik: Evrakta sahtecilik. Emin Tutan, Ali Temmur: Kayıp trilyon davasında evrakta sahtecilik ve SPY'ye muhalefet. Mustafa Eyiceoğlu: Görevde keyfi muamele, adli görevi ihmal. Hanefi Mahçiçek: Görevi kötüye kullanma. Asım Aykan: Görevi kötüye kullanma. Mehmet Erdemir: Müessir fiil ve hakaret. Ahmet Koca: Yetkili mercilerin emirlerine riayetsizlik. Mehmet Salih Erdoğan: Müessir fiil. Akif Gülle: Devlet ihalesi Yasası'na aykırılık. Mahfuz Güler: Görevi kötüye kullanma, resmi evrakta sahtecilik. Ali Sezal: Yıkım kararını uygulamamak. Metin Kaşıkoğlu: Avukatlık görevini kötüye kullanmak. Hüseyin Ordu: Görevli memura hakaret, İbrahim Köşdere: Yedieminlik görevini kötüye kullanma. Adem Baştürk, Nevzat Pakdil: Zimmet. İdris Naim Şahin: İhaleye fesat. Mehmet Sekmen: Usulsüz arsa tahsisi. Mustafa Çakır: Çek Yasası'na muhalefet. Mustafa Ilıcalı, Adem Baştürk: Görevi ihmal. Müfit Yetkin: Evrakta sahtecilik.
CHP'nin önemli dosyaları
Mevlüt Aslanoğlu: Hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal. Hakkı Ülkü: Görevi kötüye kullanma (iki dosya). Sefa Sirmen: Görevi kötüye kullanma, görevde yetkiyi kötüye kullanma, usulsüz geçici işci çalıştırma, ihale mevzuatına aykırı davranma, resmi alım- satımlara fesat karıştırma. Yaşar Tüzün: Görevi kötüye kullanma. Fikret Ünlü: Avukata hakaret. Feramuz Şahin: Zimmet (iki dosya), görevi ihmal. Fahrettin Üstün: Görevi kötüye kullanma. Naci Aslan: Bilerek sahte evrakı kullanma, görevli memura hakaret. İsmail Değerli: Fazla ve yolsuz ödemeye sebebiyet verme, görevi kötüye kullanma ve sınavda usulsüzlük. Tacidar Seyhan: Ölüme sebebiyet verme.
DYP'nin dosyaları
Mehmet Ağar: Susurluk davası kapsamında suç işlemek için teşekkül oluşturma dahil yedi dosya.
Bağımsız vekilin dosyası
Süleyman Bölünmez: Adam yaralama, hakaret ve tehdit.