'301 de değişebilir'

Dışişleri Bakanı Gül, TCK'nın 301. maddesi nedeniyle açılan davalarda kargaşa üretmeye çalışan bir zihniyet olduğunu belirtti: "Bu, Türkiye'ye 'Geceyarısı Ekpresi' filmi kadar zarar veriyor."
Gül şunları söyledi: "Yargı bağımsızlığı, sağlıklı demokrasinin bir gereği. Yasaları gerekirse değiştiririz. Reform İzleme Grubu olarak takip ediyoruz. Önce nasıl yorumlandığına bakacağız."

ANKARA - Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi nedeniyle açılan davaları kargaşaya çevirmeye çalışan bir zihniyet olduğunu savunurken, bu zihniyetin Türkiye'ye "Geceyarısı Ekspresi filmi kadar" zarar verdiğini söyledi.
Gül, NTV'nin 301. madde ve AB ile yaşanan ifade özgürlüğü konularındaki sorularını yanıtladı. Türkiye'de bilinçli olarak kargaşa yaratmak isteyen bir zihniyetin varolduğunu belirten Gül, "Yasalar eskiyebilir, önemli olan değerlerdir. Köklü değişikliklerin yerleşmesi için sabır lazım. Yeni TCK çıktıktan sonra birçok mahkeme kararında hâkimler AİHM kararlarına atıfta bulunmuştur. bundan birkaç gün önce bir mahkeme 'Eleştiri ağırdır ama eleştiri hakkı vardır' diye karar verdi. Bu zihniyet Türkiye'nin imajına Geceyarısı Ekspresi filmi kadar zarar veriyor. Hem reformları geliştireceğiz, hem de uygulamaları takip edeceğiz" dedi.
Aleyhte yazıları topluyor
Gül, Orhan Pamuk ve benzeri gelişmelerle ilgili olarak Türkiye
aleyhine çıkan yazıları toplattığını ve toplam üç ciltlik bir dosyanın ortaya çıktığını da söyledi.
Prof. İbrahim Kaboğlu, Prof. Baskın Oran gibi AKP karşıtı kişilerle, hükümete karşı şikâyette bulunan kişilerin hep aynı kişiler olduğunu belirten Gül, "Yasalar dokunulmaz değildir, Reform İzleme Grubu olarak takip ediyoruz. Bu yasaları gerekirse değiştiririz. Ama önce bakacağız bu yasalar nasıl yorumlanacak" dedi. Kamuoyunda tartışma yaratan ve Avrupa Birliği'nin de tepkisini çeken 301'le ilgili görüşlerini daha önce söylediğini açıklayan Gül, "Ama biz savcılara hâkimlere talimat verecek değiliz. Sağlıklı demokrasinin gereği yargının bağımsızlığıdır" diye konuştu.