301. madde paketten çıkarıldı

301. madde paketten çıkarıldı
301. madde paketten çıkarıldı
Adalet Bakanlığı'nın 22 maddelik 4. Yargı paketi dünkü Bakanlar Kurulu'nda ikinci kez ele alındı. Bakanlığın, taslağa koyduğu TCK 301. maddedeki "Türklüğe hakaret" suçuyla ilgili değişiklikten ise itirazlar üzerine vazgeçildi.

Adalet Bakanlığı’nın 22 maddelik 4. Yargı paketindeki 20’ye yakın maddesi, dünkü Bakanlar Kurulu’nda benimsenirken, ifade ve düşünce özgürlüğünün genişletilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ihlal kararlarının önlenmesi için terör suçlarının kapsamının netleştirilmesine dönük maddelerle ilgili tartışma çıktı.

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu’nun haberine göre bazı bakanlar, AİHM içtihatları ışığında yapılacak bu düzenlemelerin teröre destek veren ve propagandasını yapan kişilere af gibi işleyeceği ve bu suçlara etkili cezalandırmanın ortadan kalkacağı endişesini dile getirdiler. Bakanlığın paketinde, AİHM içtihatları ışığında terör suçunda şiddet kriterinin esas alınması önerilmişti.

301 PAKETTEN ÇIKTI
Bakanlığın, taslağa koyduğu TCK 301. maddedeki “Türklüğe hakaret” suçunun kaldırılması ya da bu konuda değişiklik yapılması önerisinden ise itirazlar üzerine vazgeçildi. Bu madde paketten çıkarıldı. Paketteki evli kadının kızlık soyadını tek başına kullanabilmesinin yaratabileceği karışıklıkların nasıl önleneceği de tartışma yarattı. Pakete, tartışmalar ışığında son şekli verilip önümüzdeki Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılarak, en kısa sürede TBMM’ye sevk edileceği bildirildi.

301. MADDE (1) Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.
(4) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.