312 generale tazminat bozuldu

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 'Onbaşı bile olamayacakların general olduğu ülke' başlıklı yazı nedeniyle, Vakit gazetesinin 312 generale tazminat ödemesi yönündeki yerel mahkeme kararını, eksik incelemeden bozdu.

ANKARA - Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 'Onbaşı bile olamayacakların general olduğu ülke' başlıklı yazı nedeniyle, Vakit gazetesinin 312 generale tazminat ödemesi yönündeki yerel mahkeme kararını, eksik incelemeden bozdu.
Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, Asım Yenihaber müstear adıyla 25 Ağustos 2003 tarihinde Vakit gazetesinde çıkan yazıyla ilgili 312 generalin açtığı davada, yazının sahibi RTÜK üyesi Mehmet Doğan, gazetenin sahibi Nuri Aykon ve yazıişleri müdürü Harun Aksoy'dan müştereken tahsil edilmek üzere ikişer bin YTL tazminata hükmetmişti. Temyizi görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ikiye karşı üç üyenin vermiş olduğu oyla yerel mahkemenin kararını eksik inceleme gerekçesiyle bozdu.
'Mevhum kişinin varlığı araştırılmamış'
Kararda, davaya konu olan yazının Asım Yenihaber adıyla yazılmış olmasıyla Yenihaber tarafından 18 Ocak 2004 gününde davalı yayın organına gönderilen e-mail'in arasında bağ kurularak, iki yazının da aynı yerden, Mehmet Doğan tarafından gönderildiğinin kabul edildiği anlatıldı. Kararda, 'Bir defa Asım Yenihaber, mevhum bir isim ve kişidir. Gerçekten böyle bir kişinin varlığı ne araştırılmış ve ne de kanıtlanmıştır' denildi. Kararda, konunun Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden sorulup gerekirse bilirkişi incelemesi de yapılarak, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde, dava konusu yazının Mehmet Doğan tarafından gönderilip gönderilmediğinin belirlenmesi istendi. Kararda, 'Mahkemece bu yönler üzerinde durulmadan eksik araştırma ve incelemeyle adı geçen davalının sorumluluğu yolunda hüküm kurulmuş olması doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir' denildi.
Davacılar karar düzeltme isteminde bulunursa buna da 4. Hukuk Dairesi bakacak. Reddedilirse dosya yerel mahkemeye gidecek. Yerel mahkeme, ilk kararında direnirse uyuşmazlık Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gelecek.