312. maddede yumuşama var

TBMM Adalet Alt Komisyonu, yeni TCK'da düşünce suçları arasında çok tartışılan 312. maddeyi yeniden düzenlerken, maddeye bugüne kadar olmayan tartışmalı bir madde ekledi.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - TBMM Adalet Alt Komisyonu, yeni TCK'da düşünce suçları arasında çok tartışılan 312. maddeyi yeniden düzenlerken, maddeye bugüne kadar olmayan tartışmalı bir madde ekledi. Komisyon, 312. maddedeki suçu somutlaştırarak, bu maddenin uygulama alanını daraltttı.
TBMM Adalet Alt Komisyonu dün TCK'nın düşünceyi cezalandıran ve son olarak 2002'de değiştirilen 312. maddesini yeniden düzenledi. Mevcut 312. maddenin çok uygulanan 2. fıkrası 'Sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığına dayanarak, halkı birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek bir şekilde düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir' düzenlemesini içeriyordu.
Alt Komisyon, suçun oluşması için aranan 'kamu düzeni için tehlikeli olabilecek bir şekilde' kriterini, cezalandırma yolunda suiistimal edilebileceği gerekçesiyle 'kamunun güvenliği için tehlikeli tarzda' biçimine dönüştürdü.
Alt Komisyon maddeye, 'Toplumun benimsediği dini değerleri alenen tahkir eden kişi, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' şeklinde yeni bir hüküm ekledi.
Benimsenmeyen dinlere hakaret yasal mı?
Dini değerlere hakaret suçu yalnızca 'toplumun benimsediği dini değerlere hakaret'le sınırlı tutulduğu için soru işareti yarattı. 'Toplumumuzun yüzde 98'i Müslüman' söyleminin yasaya taşınmasıyla dini inançlar arasında ayrımcılığın teşvik edilebileceği de ileri sürüldü. Mevcut TCK, Allah'a veya herhangi bir dine, bunların peygamberlerine, kutsal kitaplarına ve mezheplerine hakareti suç sayıyor.