78 yıllık TCK tarihe karışıyor

Adalet Komisyonu, yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) tasarısı üzerindeki çalışmalarını dün tamamladı.

ANKARA - Adalet Komisyonu, yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) tasarısı üzerindeki çalışmalarını dün tamamladı. Komisyon dokuz gün süren çalışma sonucu Meclis'e 592 madde olarak sevk edilen tasarıyı 347 maddeye indirdi. Tasarıda yer alan bazı bölümler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Ceza İnfaz Kanunu tasarılarında düzenlenecek. Tasarının, Meclis'in eylüldeki olağanüstü toplantıda yasalaşması hedefleniyor.
Komisyonun dünkü toplantısında, CHP'lilerin itirazına rağmen TCK'ya tekrar eklenen maddeyle, cezaevlerinde toplu olarak direnen tutuklu ve hükümlülere altı aydan üç yıla kadar hapis cezası benimsendi.
Tasarının karapara aklanmasıyla ilgili maddesinde Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın özel isteği doğrultusunda yeni bir düzenleme yapıldı. Ceza alt sınırı bir yıldan az olan suçlardan elde edilen malvarlığı değerini gizleyen, yurtdışına çıkaran ve bunların gayrimeşru kaynağını gizleyen ve çeşitli işlemlere tabi tutan kişi, karapara maddesi kapsamında değerlendirilmeyecek.
Sendikal haklara güvence
Tasarıda Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) isteği doğrultusunda sendikal haklara güvence getirildi. Bir kişinin sendikaya üye olmasını, faaliyetlerine katılmasını ya da yönetiminde yer almasını
'cebir ve şiddet' kullanarak engelleyenlere iki yıla kadar hapis cezası verilecek. Madde, cebir ve tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka davranışla sendika faaliyetlerinin engellenmesi halinde bir ile üç yıl arasında hapis cezası verilmesini de öngörüyor.