78'lilere sınırlı af

'78 kuşağı'na yasaklı haklarının geri verilmesini öngören yasa teklifinde kapsam daraltıldı.

ANKARA - '78 kuşağı'na yasaklı haklarının geri verilmesini öngören yasa teklifinde kapsam daraltıldı. AKP ve CHP'liler 1983 öncesinde mahkûm olanların memnu hakların iadesine ilişkin iki ayrı teklif verdi. AKP'lilerin teklifinde, sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanıp hüküm giyenlere konulan 'memnu hak yasağı'nın süresi, sınırı olmaksızın tümüyle kaldırılması önerildi. CHP'nin teklifinde ise, Aralık 1983'ten önce işlenen suçlar dolayısıyla konulan hak yasaklarının kaldırılması önerisine yer verildi. TBMM Adalet Komisyonu'nda oluşturulan Alt Komisyon CHP'nin önerisini kabul etti.