AB değişiklikten övgüyle söz etti

Anayasa değişikliklerini memnuniyetle karşılayan AB Komisyonu,
"Bu yeni paket Türkiye'nin siyasi reformlar konusundaki güçlü taahhüdünü bir kez daha gösteriyor.

BRÜKSEL - Anayasa değişikliklerini memnuniyetle karşılayan AB Komisyonu,
"Bu yeni paket Türkiye'nin siyasi reformlar konusundaki güçlü taahhüdünü bir kez daha gösteriyor. Kopenhag Siyasi Kriterleri'nin tamamlanmasına yönelik güçlü ve kararlı bir adım oluşturuyor" dedi.
Yapılan değişikliklerin yargı sisteminden asker-sivil ilişkilerine kadar birçok alana dönük olduğuna dikkat çekilen AB Komisyonu açıklamasında
"Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin kaldırılması ve Milli Güvenlik Kurulu ile YÖK'teki askeri üyenin çekilmesi özellikle anlamlıdır" denildi. Değişikliklerden bazılarının Komisyon'ca hazırlanan İlerleme Raporu ve Aralık 2003'te gerçekleştirilen Brüksel Zirvesi'nde değinilen spesifik konulara ilişkin olduğunun not edildiği vurgulanan açıklamada, Türkiye'ye reformların tam ve etkili uygulanmasının sağlanması çağrısında bulunuldu.
Türkiye'nin Kopenhag Kriterleri'nin tamamlanmasına ilişkin geri kalan konuları da ele almasını isteyen Komisyon, uyumda gelinen aşamanın 18 Mayıs'taki AB-Türkiye Ortaklık Konseyi'nde gündeme geleceğini belirtti.