AB için sosyalist destek

NATO'ya 'Irak'a karışmaması ve görevi Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün üstlenmesi' çağrısı yapan Sosyalist Enternasyonal, AB'den Türkiye ile müzakerelerin gecikmeden başlatılmasını istedi.

İSTANBUL - NATO'ya 'Irak'a karışmaması ve görevi Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün üstlenmesi' çağrısı yapan Sosyalist Enternasyonal, AB'den Türkiye ile müzakerelerin gecikmeden başlatılmasını istedi.
CHP'nin ev sahipliğinde Polat Renassaince Oteli'nde toplanan Sosyalist Enternasyonal Barış Demokrasi ve İnsan Hakları Komitesi, çalışmalarını dün tamamladı. İki gün süren toplantıda sonunda kaleme alınan bildiriyi Genel Sekreter Luis
Ayala, İtalya Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Piero Fassino, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, ortak basın toplantısıyla açıkladı. Bildiride, yarınki NATO zirvesiyle Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ve Türkiye'nin AB üyeliğineilişkin şu mesajlar verildi:
Haklara saygı
Irak'a laik düzen: Sosyalist Enternasyonal, uluslararası toplumun Irak'ta laik, demokratik, çoketnikli, çokkültürlü, çokdinli; siyasi ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik federal devletin kadın ve azınlık haklarına saygılı özgür ve adil seçimler yapabilecek bir anayasayı kabul etmesine desteğinin önemini vurgular.
BM'ye etkin rol: Irak'ta BM daha etkin bir rol oynamalı,
özellikle barış ve güvenliği sağlamak anlamında koalisyon güçlerini görev devrine davet etmeli ve BM Barış Gücü bu görevi üstlenmelidir. Açık bir BM kararı, uluslararası toplumun geniş katılımı, özellikle de Arap ve Müslüman ülkelerin katılımı olmaksızın NATO bu konu içerisinde yer almamalıdır.
Şeffaflık talebi
NATO'ya çağrı: Çokkutuplu ve dengeli bir uluslararası düzen yönündeki çabaları destekleyan Sosyalist Enternasyonal, NATO'ya İstanbul zirvesi arifesinde Avrupa ile Atlantik toplumu ve çevresinde istikrar ve güvenliğin sağlanmasına daha fazla katkıda bulunması çağrısında bulunur. NATO'nun yapısında ve amaçlarında meydana gelebilecek değişikliklerin şeffaf şekilde ve üye ülkeler arasında demokratik tartışmalar yoluyla gerçekleştirilmesi gerektiği düşüncesini ifade eder.
BOP'a 'laiklik' koşullu destek: Enternasyonal, Ortadoğu'da demokratik, laik rejimlerin kurulmasına yönelik her türlü çabayı destekler ve İran'ı nükleer silah üretimi ve insan haklarına uyum konularında uluslararası toplumun aldığı kararlara uymaya davet eder.
İsrail'e kınama: İsrail ve Filistin sorununda her iki tarafı da aynı anda ve anlaşmalı olarak şiddete son vermeye ve ateşkese davet eder. İsrail ordusunun operasyonlar sırasında Filistin topraklarında sivillerin ölümüne yol açmasını kınar. Filistin gruplarını her türlü şiddet olayını bir an önce durdurmaya ve özellikle masum insanlara yönelik terörist saldırılara hemen son vermeye çağırır.
AB üyeliğine destek: AB'nin genişletilmesi ve ilk Avrupa anayasasının hazırlanması yalnız Avrupalılar için değil bütün dünya için tarihi önemde bir olaydır. Başka ülkeler de AB'ye katılmaya hazır bulunmaktadır. AB'yi Türkiye ile genişleme müzakerelerinin gecikmeden başlaması için 2004 Aralık ayında gerekli tüm kararları almaya çağırır.