AB: Zinaya ceza imajınızı bozar

Filori: Kritik bir dönemdesiniz
AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen'in sözcüsü Jean Christophe Filori Türkiye'nin zinaya ceza öngören tasarıdan zarar göreceğini söyledi. Türkiye-AB ilişkilerinde çok kritik bir döneme girildiğini belirten Filori, "Böyle bir yasa, bu süreçteki bir ülkenin imajını zedeleyebilir" dedi.
Verheugen yarın geliyor
Filori şöyle devam etti: "Zina konusu AB üyesi ülkelerin hiçbirinde suç olarak tanımlanmıyor. Yasa bu haliyle çıkarsa Türkiye'nin şu ana kadar tüm pozitif gelişmeleri gölgelenebilir." Zina tartışması yarın Türkiye'ye gelecek olan Günter Verheugen'in de gündeminde olacak.
Haber: GÜVEN ÖZALP / Arşivi

BRÜKSEL - Türkiye'de giderek tırmanan zina tartışmasında şu ana kadar sessiz kalmayı tercih eden Avrupa Birliği'nden (AB) uyarı geldi. AB Komisyonu, yasa bu haliyle geçerse, 'Türkiye'nin AB nezdinde son dönemde oluşan olumlu imajının zedeleneceği' mesajını verdi. Yarın Türkiye'de olması beklenen AB Komisyonu genişlemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen'in de durumdan ciddi rahatsızlık duyduğu belirtiliyor.
Verheugen'in sözcüsü Jean Christophe Filori, zina konusundaki tartışmanın halen sürdüğünü ve AB'nin genel olarak, devam eden bir sürece tepki vermediğini hatırlatarak, "Eğer yasa bu şekliyle çıkarsa, bunun Türkiye'nin reform çabalarının yönünün AB nezdinde algılanışı üzerinde etki yaratması kaçınılmaz olur" dedi. Filori, Türkiye-AB ilişkilerinde çok kritik bir döneme girildiğini belirterek, "Türkiye'nin reform bağlamında yaptıkları biliniyor. Bu tür bir yasa, bu süreçteki bir ülkenin imajını zedeleyebilir. Şu ana kadar kaydedilen tüm pozitif gelişmeler de gölgelenebilir" uyarısında bulundu.
Filori: Avrupa'da suç değil
Filori, zina konusunun AB'nin hiçbir üyesinin yasal sisteminde suç olarak algılanmadığını, bu konuya sadece medeni kanun çerçevesinde ve boşanma bağlamında yer verildiğini söyledi. AB'nin, ülkelerin kültürel ve zihniyet farklılıklarına saygı duyduğunu belirten Filori, "Yasanın bu haliyle çıkması halinde AB, bu yasanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) özel hayat ve aile yaşamını koruma altına alan 8. maddesiyle
uyum içinde olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yapacaktır" diye konuştu.
Kamu müdahalesi şartlı
Avrupa Birliği'nin referans olarak gösterdiği AİHS'nin 8. maddesinde şöyle deniliyor: "Herkes özel hayatına, aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahip. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir."
Verheugen de kaygılı
İlerleme Raporu'nun yayımlanmasına bir ay kala, yarın Türkiye'ye son derece kritik bir ziyaret yapacak olan AB Komisyonu üyesi Verheugen'in de zina konusunda hazırlanan yasadan rahatsızlık duyduğu kaydediliyor. Verheugen'in özellikle 'imaj' konusunda kaygılı olduğu belirtiliyor. Bu kaygının ardında ise, bu yasanın Türkiye'nin müzakerelere başlaması aleyhindeki tezlerini ısrarlı şekilde sürdüren bazı kesimlerin, bu fırsatı sonuna kadar kullanacak olmaları yatıyor.
Türkiye'nin kaydettiği gelişmelerin önemli savunucularından Verheugen'in, onaylanması halinde bu yasanın Türkiye'de AB yönünde yapılan reformların ruhuna uygunluğunu komisyondaki meslektaşlarına anlatmakta zorlanacağı ifade ediliyor. Zina konusunun Verheugen'in Türkiye'ye ziyareti sırasında gündeme getirilmesi bekleniyor.