Adaylık için son başvuru tarihi 24 Şubat

Siyasi partilerin, 28 Mart'ta yapılacak
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin aday listelerini, 24 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar il ve ilçe seçim kurullarına teslim etmeleri gerekiyor

Siyasi partilerin, 28 Mart'ta yapılacak
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin aday listelerini, 24 Şubat
Salı günü saat 17.00'ye kadar il ve ilçe seçim kurullarına teslim
etmeleri gerekiyor.
Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği seçim takvimine göre, siyasi
partiler ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclisi
üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimlerine ait aday listelerini
ayrı ayrı ilçe seçim kurullarına 24 Şubat Salı günü saat 17.00'ye
kadar iletecekler.
Siyasi partiler il başkanlıkları da büyükşehir belediye başkan
adaylarına ait listeyi il seçim kurullarına aynı gün teslim edecekler.
Mahalli İdareler Seçimleri için bağımsız adaylık başvuruları için
de son gün 24 Şubat...
Aday listelerini teslim aldıktan sonra hemen incelemeye başlayacak
olan il seçim kurulları, saptanacak eksiklikleri siyasi partilerin
ilçe başkanlıklarına tamamlamaları için bildirecek.
Siyasi partiler, 26 Şubat Perşembe günü saat 17.00'ye kadar aday
listelerindeki eksiklikleri tamamlayacaklar.
-GEÇİCİ LİSTELER 27 ŞUBAT'TA İLAN EDİLECEK-
İl ve ilçe seçim kurulları, bağımsız adaylar dahil, geçici aday
listelerini 27 Şubat Cuma günü mahallinde ilan edecek.
İlan edilen geçici aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim
kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim
kuruluna 29 Şubat'a kadar itiraz edilebilecek.
İl ve ilçe seçim kurulları, geçici adayların, kanunda yazılı
adaylık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını incelemeye 1 Mart'ta
başlayacak.
İncelemeler sonucunda seçilme yeterliliğine sahip olmayan
adayları, il seçim kurulları, ilgili adaylara, siyasi parti il
başkanlığına ve ilçe seçim kurulları da ilgililere, siyasi partilere
bildirecek.
Geçici aday listelerine adayların ve siyasi partilerin
itirazlarının son günü ise 2 Mart Salı...
İlgililer, ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna,
il seçim kurullarının Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylarına
ilişkin kararlarına karşı YSK'ya 3 Mart Çarşamba gününe kadar itiraz
edebilecekler. Bu itirazlar, 4 Mart'ta karara bağlanacak.
YSK ve il seçim kurulu tarafından verilen kesin kararlar
sonucunda, siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana
gelmesi halinde, bu durum siyasi partilere bildirilecek. Siyasi
partiler, 5 Mart'a kadar aday listelerindeki eksiklikleri ilgili il
seçim kuruluna bildirecek.
Kesin aday listeleri 6 Mart Cumartesi günü, il ve ilçe seçim
kurullarınca ilan edilecek.