'Aile Hekimliği' onaylandı

Cumhurbaşka-nı Ahmet Necdet Sezer, Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkındaki Kanunu, onayladı. Aile hekimliği pilot uygulamasını düzenleyen yasaya göre hizmet ücretsiz olurken, ağız ve diş sağlığı hizmetleri de aile hekimliği kapsamında sayılacak.

ANKARA - Cumhurbaşka-nı Ahmet Necdet Sezer, Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkındaki Kanunu, onayladı. Aile hekimliği pilot uygulamasını düzenleyen yasaya göre hizmet ücretsiz olurken, ağız ve diş sağlığı hizmetleri de aile hekimliği kapsamında sayılacak. Sağlık Bakanlığı, kamu personeli uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini, kendilerinin talebi ve kurumlarının onayıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırmaya yetkili olacak.