AK Parti ve CHP'den görüşme değerlendirmesi

AK Parti ve CHP'den görüşme değerlendirmesi
AK Parti ve CHP'den görüşme değerlendirmesi
Erdoğan- Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından AK Parti ve CHP kanadından görüşmeye ilişkin açıklama geldi

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Başbakan Erdoğan- Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, "Görüşme olumlu geçti. Türkiye’nin beklediği bu mesajın altını çizerek veriyorum sadece bu konu görüşüldü. Bu görüşmeden çıkan iki temel sonuç var. Eğer tüm partiler CHP’nin bu önerisine evet derse AKP bu öneriye olumlu bakıyor. Bu bir toplumsal mutabakat konusu olduğu için tüm partilerin evet demesi gerekiyor. MHP ’nin bu konudaki katkısının mutlaka gerektiği ve MHP ’nin bu hususta ikna edilmesi gerektiği noktasının altı muhataplarımız tarafından defalarca vurgulandı. Bizim hazırladığımız önerinin başlığı içeriği değişmez değil. Bu konuda diğer partilerin görüşleri farklı yaklaşımları tartışılabilir. Önemli olan tüm bu sürecin sonunda meclis çatısı altında dört partinin de katılacağı bir komisyon oluşturabilmek" diye konuştu. Görüşmede Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun TBMM çatısı altında çözümüne ilişkin yol haritasını Erdoğan’a iletti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun görüşmede Erdoğan’a ilettiği yol haritası ise şöyle;

"KÜRT MESELESİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN TBMM BÜNYESİNDE ‘TOPLUMSAL MUTABAKAT KOMİSYONU’ VE TBMM DIŞINDA ‘AKİL İNSANLAR GRUBU’ OLUŞTURULMASI" ÖNERİSİ...
1. Kürt meselesi ülkemizin gündeminde sürekli olarak ve üst sıralarda yer almaya devam etmektedir. Bu meselenin çözülememesinin bir sonucu olarak şiddet olayları ve terör eylemleri sürmektedir. Her gün can kayıpları yaşanmakta, ülkemizin beşeri ve ekonomik kaynakları heba olmaktadır

2.Cumhuriyet tarihi Kürt meselesinin salt güvenlik eksenli politikalarla çözülemeyeceğinin kanıtlarıyla doludur. Genelkurmay Başkanlığı’nın verilerine göre, 1984 ile 2009’un Nisan ayı arasında tam 11 bin 735 güvenlik görevlisi ile 30 bine yakın PKK mensubu ve binlerce sivil yurttaşımız hayatlarını kaybetmişlerdir. Faili meçhul cinayetlere kurban gidenler ile kayıpların sayısı bu rakamlara dâhil değildir.

3.Güvenlik eksenli politikaların Kürt meselesini çözemediği acı tecrübelerle aşikâr hale gelmiştir. Başka seçeneklerin hayata geçirilmesi, ertelenemeyecek bir ihtiyaç olarak önümüzde durmaktır. Bu bağlamda, siyasi alanın toplumsal barışı sağlayacak demokratik bir çözüm için yeniden düzenlenmesi ve yeni araçların devreye sokulması gerekmektedir.

Bugüne kadar değişik Hükümetler döneminde yapılan açılımlar istenilen sonuçları tam olarak vermemiştir. Bu olumsuz durumun esas nedeni, siyasi çözümün sadece Hükümetlerin işi olarak görülmesi ve TBMM’nin yeterli ölçüde sorumluluk üstlenmemiş olmasıdır. Bu, sorunun kapsayıcılığıyla bağdaşmayan bir yaklaşımdır.

4.Ülkenin önemli ve bütün toplumu ilgilendiren sorunlarının çözümünün asli adresi TBMM’dir. Kürt meselesinin çözümü ulusal mutabakat gerektirmektedir. Ulusal iradenin tecessüm ettiği çatı TBMM olduğuna göre, ulusal mutabakatın oluşacağı yer de TBMM’dir.

5.Toplum, kutuplaşmanın ve gerginliğin sürekli artmasına yol açan çözümsüzlük ortamından kurtulmak ve insanlarımızın artık yaşamlarını yitirmeyeceği, barış, huzur, güven ve güvenliği sağlayacak bir çözümü görmek istemektedir.

6.Anayasa gibi toplumsal mutabakat gerektiren temel bir konuda çalışma başlatarak uzlaşma arayışına giren TBMM’nin Kürt meselesinde benzer bir çalışma içinde olmaması/olamaması, izah ve kabul edilebilir bir durum değildir.

7.Bu mülahaza ve nedenlerle Kürt meselesinde, TBMM denetiminde bir süreç ve mekanizma oluşturulmasını gerekli görmekteyiz. Bu önerimizin amacı; siyasi partiler arasında doğrudan ve sürekli bir diyalog imkânı yaratmaya; görüş ve yaklaşım farklılıklarını asgarî düzeye indirmeye ve siyasetin dilini uzlaşma ve demokratik çözüm temeline oturtmaya çalışmaktır. Böylece bu meselenin; siyasi partiler arasında polemik, yıpratma, üstünlük ve yenilgi konusu olmaktan çıkarılacağını umut ediyoruz.

8.Önerimiz, TBMM bünyesinde bir “Toplumsal Mutabakat Komisyonu” ile sivil alanda, TBMM ile bağlantılı ve koordineli şekilde faaliyet gösterecek bir “Akil İnsanlar Grubu” oluşturulmasını öngörmektedir.

9.Toplumsal Mutabakat Komisyonu, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin eşit katılımıyla toplam sekiz üyeden oluşacaktır.

Bu komisyonun çalışmalarına yardımcı olacak Akil İnsanlar Grubu ise, yine siyasi partilerin eşit sayıda önerecekleri toplam on iki üyeden oluşacaktır.

Toplumsal Mutabakat Komisyonu, kendi çalışma kural ve yöntemlerinin yanı sıra Akil İnsanlar Grubu’nun da görev tanımını belirleyecektir.

10. Toplumsal mutabakat arama sürecinin işleyişi ve gelişimi sürecinin konusundaki öngörümüz de aşağıdaki gibidir:

a)Hükümet; terör ve şiddetin sona erdirilmesi ve silahsızlandırma konuları dâhil, Kürt meselesinin çözümüne ilişkin düşünce ve önerilerini, bugüne kadar olanların değerlendirmesini de yaparak TBMM Başkanının oluruyla Toplumsal Mutabakat Komisyonu’na iletecektir.

b)Hükümetin yaklaşımı Toplumsal Mutabakat Komisyonu tarafından ele alınacaktır. Her siyasi parti, hükümetin mevcut duruma dair tespitlerine ve geleceğe dönük politikalarına ilişkin eleştiri ve önerilerini bu çalışmalar sırasında gündeme getirme imkânına sahip olacaktır. Ayrıca devletin ilgili kurum ve kuruluşları da görüşlerini Toplumsal Mutabakat Komisyonu’na ileteceklerdir.

c)Akil İnsanlar Grubu, öncelikle TBMM’de temsil edilmeyen siyasi partilerin görüşlerini alacaktır. Bu arada hem kendisi düşünce ve öneri üretecek, hem Toplumsal Mutabakat Komisyonu’nun kendisine vereceği görevleri yerine getirecektir. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız da katkılarını Akil İnsanlar Grubu üzerinden yapacaklardır.

d)Toplumsal Mutabakat Komisyonu çalışmalarını, göreve başlamasından itibaren altı ay içinde bitirerek, hazırlayacağı raporu TBMM Genel Kurulu’na sunacaktır.

e)Genel Kurul, rapor üzerindeki görüşmelerini tamamladıktan sonra, üzerinde mutabık kalınan ve ortak aklı yansıtacak önerileri, uygulanma isteği ve amacıyla Hükümete iletecektir.

f)Bu önerilerin hayata geçirilmesi bakımından bütün siyasi partiler mutabakatın unsurları doğrultusunda Hükümete yardımcı olacaklardır.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇELİK: ULUDERE'YE BİRLİKTE GİTME KONUSU GÜNDEMDE YOK
Loğoğlu'nun ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de parti genel merkezinde bir açıklama yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Loğoğlu'nun "Toplantıda Kılıçdaroğlu ile Başbakan Erdoğan'ın Uludere'ye birlikte gidebileceklerini söyledi" demesine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Uludere'ye birlikte gitme konusunun gündemde olmadığını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Kürt sorunu, terör meselesi çerçevesinde gündemleşen hepimizin bildiği sorun çerçevesinde CHP 'nin getirdiği bir yöntemde şekillenmiştir. CHP'nin getirdiği önerinin içeriği de sorunun tartışılmasıyla ilgili bir komisyon ve akil adamlar heyeti kurulması şeklindedir. Bir öneri yok kendileri de bir öneri getirmediklerini söylüyorlar. CHP'nin bir katkı vermeye yönelik bir tutum sergilemesi sayın Başbakan ve bizim tarafımızdan takdir edilmiştir. Bir Ak Parti olarak her türlü öneriye açık olduğumuz belirtiyoruz. Sayın Başbakan CHP 'nin önerisini olumlu karşılamıştır. Ancak bir çıkmaz söz konusudur. CHP 'nin hayata geçmesi için bir mutabakat gerekmektedir. Ancak MHP bu girişime olumsuz bakmaktadır.

Şu aşamada CHP bu girişimiyle MHP ve BDP'yi de mutabık kılabilirse Ak Parti bu komisyonun kurulmasına olumlu bakmaktadır. Akil adamlar heyetinin kurulması da bu komisyonun kurulmasına bağlıdır. Bu sağlamazsa sayın Başbakan 4. bir öneri sunmuştur. Eğer muhalefet içinde mutabakat sağlanamazsa CHP ile Ak Parti arasında bugün görüşmeye katılan heyetlerden oluşacak istişare bir komisyonun bu görüşmeleri sürdürebileceği bu çalışmalara devam edebileceği tabi bu meclis dışı bir süreç olacaktır. Başbakanımız tarafından önerilmiştir. CHP muhalefeti ikna edebilirse toplumsal mutabakat komisyonuna olumlu bakıyoruz. Başarısız olursa CHP ile birlikte çalışabiliriz" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Loğoğlu'nun "Toplantıda Kılıçdaroğlu ile Başbakan Erdoğan'ın Uludere'ye birlikte gidebileceklerini söyledi" demesine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Uludere'ye birlikte gitme konusunun gündemde olmadığını belirtti.(dha)