AKP dokundurtmadı

Aralarında DYP lideri Ağar ve Dışişleri Bakanı Gül ile İçişleri Bakanı Aksu'nun da olduğu 19 dokunulmazlık dosyasıyla ilgili karar dönem sonuna ertelendi.

ANKARA - Yasama dokunulmazlığının sınırlandırılması ya da kaldırılması yönünde Anayasa değişikliğine karşı olan AKP, milletvekiline de
'dokunmamakta' kararlı. DYP lideri Mehmet Ağar, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun da yer aldığı 19 dosyayla ilgili yargılama, AKP'lilerin oylarıyla dönem sonuna ertelendi.
AKP yönetimi, Meclis'te bekleyen dokunulmazlık dosyalarında hiçbir ayrım gözetilmeksizin dönem sonuna erteleme kararı aldı. Bu karar, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda 66 milletvekili hakkındaki 116 dosya için oluşturulan hazırlık komisyonlarının AKP'li üyeleri tarafından uygulamaya konuldu.
AKP'den Mehmet Nuri Bulut, Kerim Özkul, Mehmet Salih Erdoğan, CHP'den Yılmaz Kaya ve Uğur Aksöz'den oluşan 1 No'lu Hazırlık Komisyonu dün karar için toplandı. AKP'li üyeler, "Biz dönem sonuna ertelenmesini istiyoruz. Bu görüşle geldik" dedi. AKP'liler gerekçelerini ise daha sonra belirteceklerini söyledi.
Bunun üzerine CHP'liler, komisyona savunma yapanlardan AKP'li Mahfuz Güler'in dışındaki tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istediklerini açıklayarak, "Biz baştan beri dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyoruz. Milletvekilleri de bu yönde görüş bildirdi. Buna engel olmayın" diye konuştu.
Daha sonra yapılan oylamada dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili yargılanmanın
dönem sonuna bırakılması kararı CHP'nin itirazına rağmen kabul edildi.
CHP'nin muhalefet şerhi
Bunun üzerine CHP'liler de muhalefet şerhi yazarken şu görüşlere yer verdi:
"Dinlenen millletvekillerinin büyük çoğunluğu dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istemişlerdir. Buna aykırı davranmak hukuk anlayışına uygun düşmez. İnsan haklarının en başta geleni bağımsız yargıda yargılanmak ve hakkını aramaktır. Kişi hele siyaset yapıyorsa bir an önce toplum vicdanında aklanmak isteyecektir. Bununda yolu yargıda aklanmaktan geçmektedir. Milletvekillerine aklanma fırsatı vermek gerekir. Ayrıca toplumda dokunulmazlıkların sınırlandırılması veya kaldırılması yönünde büyük mutabakat vardır. Buna uymak görevimizdir."
İşte kurtulanlar
Komisyon bu kararıyla DYP Genel Başkanı Ağar'ın Susurluk davasından, Dışişleri Bakanı Gül ile İçişleri Bakanı Aksu'nun 'kayıp trilyon' davasından yargılanmasının önünü kapattı. Ayrıca AKP'li Dengir Mir Mehmet Fırat'ın 'halkı dil, din, ırk ve sınıf ayrımı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmek', Akif Gülle'nin 'İhale Yasası'na muhalefet', Mahfuz Güler'in
'görevi kötüye kullanma, evrakta sahtecilik', Osman Aslan'ın 'görevi kötüye kullanma', Asım Aykan'ın 'sendikalara baskı, görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal', CHP'li Sefa Sirmen'in 'görevi kötüye kullanma' suçlarından dokunulmazlıkları kaldırılmadı.
66 milletvekilinin dosyasına daha sonra beş vekilin dosyası da eklenerek sayı 71'e çıkmıştı. Şimdi AKP yönetiminin aldığı kararla 48'i AKP'li, 21'i CHP'li, biri DYP'li, biri de bağımsız 71 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması ertelenmiş olacak. Bu çerçevede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a da dokunulmayacak.
Bu arada TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, AKP Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın dokunulmazlık dosyasını hükümete iade etti. Diyarbakır Valiliği'nin Memurin Muhakematı Komisyonu ve İdare Kurulu kararlarınca Aslan hakkında dava açılmasını ertelediği, bu çerçevede
İçişleri Bakanlığı'nın dosyanın iadesini istediği kaydedildi.