AKP türbanda geri adım attı

CHP'nin boykot restini gören AKP'liler, TCK tasarısındaki türbanın kamu alanlarında serbest bırakılmasını öngören hükümlerden vazgeçti.

TBMM Adalet Komisyonu'nda, TCK altkomisyonunun AKP'li üyeleri türban ve tarikat serbestliği getiren maddelerde geri adım attı. Yeni önergelerle türban serbestliği getiren ve toplu ayinleri meşru kılan hükümler tasarıdan çıkarıldı.
CHP'li üyeler Orhan Eraslan ile Feridun Ayvazoğlu'nun katılmadığı Alt Komisyon
toplantısında AKP'liler Tasarı'nın eğitim, öğretim ve inanç özgürlüğünün engellenmesine ilişkin maddelerinde değişiklik yaptı. Yeni düzenleme ile,
cebir veya tehdit kullanarak; 'kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasını', 'suç işlemediği sürece kişinin kamu kurum veya kuruluşlarda
verilen hizmetlerden yararlanmasını engelleyenlere' 2-5 yıl; mensup olduğu
dinin emir ve yasaklarına uygun davranmaktan meneden kişiye de 1-5 yıl hapis
cezası verilmesi hükme bağlandı. Komisyonun dünkü toplantısında CHP'liler, bu değişikliklere 'türban serbest bırakılıyor, tarikatları yasalaştırıyor' gerekçesiyle tepki göstermişti. AKP'lileri, 'cumhuriyetin temel
niteliklerine dinamit koymak, laisizime çelme atmakla' suçlayan CHP'liler, gerekli düzenlemelerin yapılıncaya kadar Komisyon çalışmalarına katılmama ararı almıştı.
CHP'nin bu kararı üzerin AKP geri adım atmak zorunda kaldı.
Komisyonun bugünkü toplantısında CHP'nin itiraz ettiği hükümler madde metinlerinden 'tartışma' bile yapılmadan çıkarıldı.