AKP'de paket uzlaşması

AKP, Avrupa Birliği'ne (AB) uyum amacıyla hazırlanan mini Anayasa değişiklik paketini budadı.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - AKP, Avrupa Birliği'ne (AB) uyum amacıyla hazırlanan mini Anayasa değişiklik paketini budadı. AB müktesebatının parçası olan Uluslararası Ceza Divanı Statüsü'ne ilişkin düzenleme paketten çıkarıldı. AKP'de tartışma yaratan DGM'lerin kaldırılması ve askeri harcamaların Sayıştay denetimine tabi tutulmasına ilişkin değişiklikler ise aynen korundu.
Adalet Bakanı Cemil Çiçek tarafından Anayasa değişikliği konusunda AKP yönetimine iki ayrı taslak sunuldu. Birinde DGM'lerin tamamen kaldırılmasını, diğerinde ise DGM'lerin kurulmasını Anayasa emri olmaktan çıkaran alternatifli taslaklar AKP yönetiminde uzun tartışmalara neden oldu.
AKP yönetimi DGM'lerin kaldırılması konusunda ikiye bölünürken, bazı AKP'liler de askeri harcamaların Sayıştay denetimine tabi tutulmasının
'milli güvenliği zedeleyebileceği' endişesi ile karşı çıktı. Bazı AKP yöneticileri ise 'kadın-erkek eşitliğine ilişkin değişikliğe, "Anayasada cinsiyet ayrımı yapılmayacağı açıkça yazıyor. İkinci kez belirtmeye gerek yok" diye itiraz etti.
İki metin teke indirildi
AKP grup yönetimi önceki gün Anayasa değişiklik paketini yeniden ele aldı. Grup yönetimi Adalet Bakanı Çiçek'in de görüşlerini alarak alternatifli hazırlanan metinleri teke indirdi.
Anayasa'nın 'Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar' başlıklı 38. maddesine eklenmek istenen "Uluslararası Ceza Divanı'na taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere, vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri verilmez" şeklindeki fıkra metinden çıkarıldı. Bu değişiklikle,
Türkiye'nin AB müktesebatının parçası olan Uluslararası Ceza Divanı Statüsü'nü imzalamayan tek ülke olmaktan çıkarılması hedefleniyordu. Ancak AKP yönetimi, "Henüz taraf olmadan Anayasa'ya böyle bir hüküm konulamaz" gerekçesiyle değişiklikten vazgeçti.
DGM'lerin tamamen kaldırılması konusunda AKP'de uzlaşma sağlandı. Buna göre, DGM'lerin kuruluş ve işleyişini düzenleyen Anayasa'nın 143. maddesi kaldırılıyor. Bu değişiklik gerçekleştikten sonra, ihtisas mahkemelerinin kurulması için yasal düzenleme yapılacak.
AKP yönetimi, söz konusu değişikliğin yeniden yargılanan ve aynı cezaya mahkûm olan eski DEP milletvekillerinin durumunu da etkileyeceğini savundu.
Sayıştay denetimi
AKP yönetimi devlet harcamalarının denetlenmesinde şeffaflığın sağlanması amacıyla Anayasa'nın 160. maddesinde yapılmak istenen değişikliğe de onay verdi. Buna göre, madde metninden 'Silahlı Kuvvetler elinde bulunan devlet mallarının TBMM adına denetlenmesi usulleri, Milli Savunma hizmetlerinin gerektirdiği gizlilik esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenir' şeklindeki son fıkra çıkarılıyor. Bazı itirazlara rağmen kadın-erkek eşitliğine Anayasa güvencesi getiren değişiklik de teklifte aynen kaldı.
Haftaya imzaya açılıyor
Anayasa değişiklik teklifi AKP'de pazartesi günü yapılacak olan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yeniden değerlendirildikten sonra imzaya açılacak. Mayıs ayı ortalarına kadar da TBMM'den çıkarılacak.