AKP'den türbana 3 ay hapis cezası

Üst sınır bir yıl
TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen TCK tasarısının 224. maddesi, türbana hapis getiriyor. Şapka Kanunu ve Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun'a uymayanlar 3 aydan 1 yıla kadar ceza alacak.
Toptan'ın dileği
AKP'li Adalet Komisyonu Başkanı Toptan, bugüne kadar türban nedeniyle disiplin cezası alan üniversiteli öğrencilere şimdi hapis tehdidi de doğduğunu belirtti. Toptan, "Tasarı Genel Kurul'da değişmeli" dedi.
Başbakan'a bilgi
Toptan, konu hakkında Başbakan Erdoğan'a bilgi verdiğini de belirtti. CHP'li Ziya Yergök ise, tasarıda içlerine sinmeyen hükümler olduğunu belirtti ve "Her madde tek tek tartışılırsa bu tasarı zor yasalaşır" dedi.

ANKARA - Türk Ceza Kanunu (TCK) tasarısında, 'giyilmesi yasak kisvelere' getirilen üç aydan bir yıla kadar hapis cezası tartışması alevlendi. Adalet Komisyonu'nda aylarca süren çalışmalar sonucu kabul edilen tasarının 224. maddesi, 'Şapka Kanunu, Türk Harfleri Kanunu ve Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunların' koyduğu yasaklarla ilgili cezaları düzenliyor.
Maddeye göre söz konusu yasaklara veya yükümlülüklere aykırı hareket edenlere üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilecek. Komisyon Başkanı Köksal Toptan, yeni düzenlemeyle Cumhuriyet tarihinde konulmamış bir cezanın mevzuata girdiğini ve türbanlı öğrenciye hapis yolunun açıldığını söyledi. Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Yasa'nın doğrudan okulları kapsadığını belirten Toptan, "Bugünkü uygulamada, üniversite rektörü yönetmelik çıkarıyor, 'Türbanla okula girilmeyecek' denilerek, disiplin cezası öngörülüyordu. Şimdi türbanlı öğrenci için hapis cezası gelecek" dedi.
Tasarının komisyondaki görüşmeleri tamamlandıktan sonra Başbakan Tayyip Erdoğan'a da bilgi verdiğini ve söz konusu cezanın ilk defa hükümet tasarısında yer aldığını söylediğini belirten Toptan, "Hatta hükümetin Meclis'e ilk gönderdiği tasarıda bu suça 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Alt komisyonda ceza, üç aydan bir yıla kadar hapis şeklinde değiştirildi" diye konuştu. Yanlışlığın, tasarının iyi okunmadan gönderilmesinden kaynaklandığını ifade eden Toptan, bu maddenin değiştirilmesi için CHP Grup Başkanvekilleriyle görüşülmesi gerektiğini kaydetti. Toptan, "Bu çağda bu ceza olmaz. Bu yasa 1934 yılında yürürlüğe girdi ve o günden bu güne hiç ceza konulmadı. Atatürk, böyle bir şeyi suç görmemiş. 70-80 yıl geçmiş biz koyuyoruz" diye konuştu.
Adalet Komisyonu Üyesi AKP'li Hakkı Köylü de, Cumhuriyet tarihi boyunca kisve ile ilgili olarak bir ceza maddesi getirilmediğini belirterek "Bu maddenin değiştirilmesi gerekiyor. Alt komisyonda da, komisyonda da söyledik. Ancak CHP'li arkadaşlar karşı çıktı. Sanki o olmayınca devlet yıkılacak. Bu cezanın hakkaniyetle bağdaşır tarafı yok; ne dinle, ne imanla, ne laiklikle, ne cumhuriyetle alakası yok" diye konuştu. Köylü, cezanın tasarıya, taslağı hazırlayan hocalar tarafından konulduğunu söyledi.
Adalet Komisyonu'nun CHP'li üyesi Ziya Yergök ise bu maddeye dayanarak hiç kimsenin türban taktığı gerekçesiyle cezalandırılamayacağını savundu. Devrim Kanunlarının Anayasa'nın 174. maddesinde teminat altına alındığını kaydeden Yergök, bu kanunların tarihsel bir önemi bulunduğunu söyledi. Değişiklik önerisinin komisyona da geldiğini, ancak Devrim Kanunlarını ilgilendirdiği için uygun görmediklerini belirten Yergök, "Türk Ceza Kanunu konusunda alt komisyonda gerçekten çok iyi bir çalışma yürütüldü. Aslında 17 yıldır üzerinde çalışılan bir konu. Toplam 346 maddenin tek tek görüşülmesi durumunda tasarının yasalaşması mümkün değil. Ancak bir uzlaşma dahilinde olursa makul sürede yasalaşır. Tabii ki, bizim de içimize sinmeyen yerleri olmuştur, AKP' nin de. Ama tasarının kabulü
için uzlaşma metniyle oynanmasını istemiyoruz. Özellikle bu maddeyle ilgili geri adım atmamız söz konusu değil" dedi.
Komisyonda reddedildi
Tasarının Adalet Komisyonu' ndaki görüşmeleri sırasında ise AKP'li Hasan Kara önerge vererek, kisveyle ilgili cezanın çıkartılmasını istedi. Ancak Adalet Bakanı Cemil Çiçek desteklemediği için önerge kabul edilmedi.
Daha sonra Çiçek'in olmadığı bir oturumda AKP'li Mahmut Durdu ikinci bir önerge vererek, değişiklik istemini tekrar gündeme getirdi. Tartışmaların uzaması üzerine komisyon başkanı Toptan, komisyonda bulunan Yargıtay temsilcisi Keskin Kaylan'dan, kisveyle ilgili yasanın uygulamasını sordu. Kaylan'ın, bugüne kadar kılık kıyafet nedeniyle ceza verilmediğini söylemesi üzerine Toptan, önergenin geri çekilmesini rica etti.
(Radikal, anka)