AKP'nin adayı bilim hırsızı çıktı

AKP'nin adayı Prof. Topçuoğlu, çalışma arkadaşının makalesini kendi makalesiymiş gibi yayınlamış

 

 

MESUT HASAN BENLİANKARA - AKP tarafından 2005 yılında hem RTÜK, hem TRT yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilen ancak 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilen Konya Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr Abdullah Topçuoğlu’nun intihal yaptığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Abdullah Topçuoğlu’nun aynı fakültede görev yapan arkadaşı Prof. Dr. Himmet Hülür’ün makalesini tercüme ederek kendi imzasını attığı, Ankara 2. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi kararıyla tespit edildi.
Himmet Hülür, 1992 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevilisi olarak göreve başladı. Hülür, aynı zamanda ODTÜ’de şimdiki YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ın danışmanlığında doktorasına devam etti. Hülür, 1993 yılında dönem ödevi olarak İngilizce hazırladığı ‘Etnik Çatışma, Etnik Ulusalcılık ve Ulus Devlet’ adlı makalesini dersin hocası Prof. Dr. Sencer Ayata’ya sundu. Hülür, makalesinin aynı zamanda görev yaptığı Selçuk Üniversitesi’ndeki (S.Ü) akademisyenler ile paylaştı. Makaleyi alanlardan biri Abdullah Topçuoğlu’ydu.

Değiştirmedi bile
AKP tarafından 2005 yılında hem RTÜK hem TRT yönetim kuruluna aday olarak gösterilen, ancak 10. Cumhurbaşkanı Sezer tarafından veto edilen Sosyoloji Bölüm Başkanı Abdullah Topçuoğlu, Hülür’ün makalesini Türkçeye çevirerek ‘Ulus Devlet ve Etniste Olgusu’ ismiyle, ‘Türkiye Günlüğü’ adlı dergide kendi makalesi gibi yayımladı. Topçuoğlu, aynı makaleyi kendi eseri gibi akademik CV’sine de koydu.
Hülür, 1999 yılında kendisine ait İngilizce makalenin, Türkçeye çevrilerek yayımlandığını tespit etti. Bunun üzerine YÖK’e başvurdu. YÖK de S.Ü Rektörlüğü’ne bir yazı göndererek intihal iddialarının araştırılmasını istedi. İddiaları araştıran komisyon intihal iddialarının o dönem çıkarılan memur sicil affı kapsamında değerlendirildiğini savunarak soruşturmayı sonuçlandırmadı.

Son çare dava
Soruşturmanın sonuçsuz kalması üzerine Hülür, 2004 yılında Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne söz konusu makalenin kendisine ait olduğunun tespit edilmesi ve uğradığı zarar nedeniyle manevi tazminat davası açtı. Topçuoğlu ise, söz konusu intihal iddialarının gerçek olmadığını, Hülür’ün ve bir başka araştırma görevlisinin kendisine getirdiği kaynakları inceleyerek makaleyi kaleme aldığını savundu.

3 bin YTL ceza
Mahkeme, bilirkişi raporlarından hareketle verdiği kararda, Topçuoğlu’nun Hülür’ün eserinden intihal yaptığının tespit edildiğini, Topçuoğlu’nun 1995’ten itibaren işlenecek faiz ile birlikte 3 bin YTL manevi tazminata mahkûm edilmesine karar verdi.

Sağduyu sahibi aydın!
Seçimlerden önce AKP Medya Tanıtım Başkanlığı’nın organize ettiği, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Genel Başkan Yardımcısı Edibe Sözen’in katıldığı bir ‘Sosyoloji Toplantısı’nda Topçuoğlu şu değerlendirmede bulunmuştu: “Bazı menfaat grupları dışında halkın değişime direnmemesi bir fırsattır. Gerek medyada, gerekse kamuoyu önderleri arasında iktidara yönelik haksız saldırılara itibar etmeyen sağduyu sahibi aydınların oluşu bir fırsat olarak görülmelidir.”