AKP'nin seçim beyannamesinden yeni af çıkmadı

AKP'nin seçim beyannamesinden yeni af çıkmadı
AKP'nin seçim beyannamesinden yeni af çıkmadı
AKP'nin seçim beyannamesinde prim yapılandırmalarının, ekonomik kriz ve doğal afet gibi istisnai haller dışında uygulamayacağı vurgulanırken, kıdem tazminatı fonu ile ilgili ise diyalog vurgusu dikkat çekti.

RADİKAL-AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun hazırladığı Seçim Beyannamesi'nde dikkat çeken başlıklardan biri de 'kıdem tazminatı' oldu. Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine gör Davutoğlu, beyannamesinde çalışanların, işçi sendikalarının büyük tepkisini çeken ifadelerden kaçındı: "Esnek çalışma" yerine "Katı çalışma biçimleri"; "Kıdem tazminatı fonu" yerine "sosyal taraflarla diyalog içinde mevzuat çalışması yapacağız" denildi.

Üç dönem kuralı nedeniyle yeni dönemde Meclis'te olmayacak olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in, 'Kıdem Tazminatı Fonuna' geçilmesi çabası işçi sendikalarının karşı çıkması nedeniyle rafa kaldırılmıştı. AKP 'nin seçim beyannamesinde 'Çalışma Hayatı' başlığı altında "Bu alanda şiarımız çalışanın teri kurumadan hakkının verilmesidir" denildi.

ESNEK ÇALIŞMA YERİNE 'KATILIKLAR AZALACAK' DENİLDİ
Yeni dönemde neler yapılacağı anlatılırken, işçi sendikalarının büyük tepki gösterdiği 'esnek çalışma biçimleri' ifadesinin yerini "Çalışma hayatındaki katılıkları azaltarak, işletmelerin rekabet gücünü artıracağız" aldı.

"KIDEM TAZMİNATI FONU" DEMEDİ

Yine Davutoğlu, 'kıdem tazminatı sistemi değiştirilecek, fon kurulucak' gibi kesin ifadelerden kaçınarak, "Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla sosyal taraflarla diyalog içinde mevcut durum tespiti ve mevzuat çalışması yapacağız" demekle yetindi.

İŞÇİYİ FAZLA ÇALIŞTIRAN PATRONA 'CEZA'

Seçim beyannamesinde çalışma hayatında yapılacaklara dair dikkat çeken diğer başlıklar ise şöyle:  Mevzuat düzenlemesi yaparak fazla çalışma sürelerinin aşılması halinde işverenlere idari para cezası verilmesini sağlayacağız. Kısmi zamanlı çalışma, staj, prim desteği gibi araçlarla ve bilgi toplum şartlarında gelişen yeni işlerle genç ve kadın istihdamını artıracak bir çalışma ortamı oluşturacağız.
- Çalışma hayatında kadın ve erkekler arasında eşit muameleyi ve eşit fırsatlar sunulmasını sağlayacak şekilde AB standartlarını göz önünde bulundurarak, babalık iznine ilişkin ilgili mevzuatta gerekli değişiklikleri yapacağız.

YENİ AFLAR YOK

Prim yapılandırmalarını, ekonomik kriz ve doğal afet gibi istisnai haller dışında uygulamayacağız.

Sosyal güvenlik sistemimizin uzun vadeli mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla tedbirler almaya devam edeceğiz.

Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadele edilerek kayıtlı çalışan sayısını artıracak ve prim tabanını genişleteceğiz.
 Sağlık hizmetleri ve harcamalarında sürdürülebilirlik dikkate alınarak ilaç ve tedavi harcamalarını daha akılcı hale getireceğiz.
 Sağlık bütçesinde kaynak etkinliğinin sağlanması amacına yönelik çalışacağız. Özellikle hasta ve işlemin takibinin yapılması, suistimallerin önlenmesi, gereksiz ve mükerrer tetkiklerin önüne geçilmesine yönelik çalışmalara hız kazandıracağız.
 Giderek artan yaş ortalamamızı da dikkate alarak aktif ve sağlıklı yaşlanmayı destekleyeceğiz. Yaşam boyu öğrenim programlarına daha iyi erişim sağlayarak uzun çalışma yaşamını destekleyecek, ileri yaşlarda uygun istihdam olanaklarını geliştireceği

EMEKLİ MAAŞLARI ARTACAK MI?

Sektörel katkısının yanı sıra ülkemizdeki tasarruf eğilimini de güçlendireceğini öngördüğümüz tamamlayıcı emeklilik tasarruflarını destekleyeceğiz.

- Geçmişe olduğu gibi önümüzdeki süreçte de düşük düzeyde maaş alan emeklilerimizin gelir seviyesini alacağımız tedbirlerle yükselteceğiz. İmkânlarımız arttıkça emeklilerimize ve diğer sosyal gruplara desteğimizi daha da artıracağız.