Aksu: İşkence iddiaları en aza indirildi

İçişleri Bakanı, işkence ve kötü muamele iddialarının en aza indirildiğini belirterek, "Hak ve özgürlükler konusunda AB standardı seviyesine geldik" dedi.

İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, iktidarları döneminde işkence ve kötü muamele iddialarının en aza indirildiğini ifade ederek, "Ülkemizin insan hak ve özgürlükleri konusundaki standardının AB seviyesine geldiği çok açıktır" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2005 yılı bütçesi üzerindeki görüş ve eleştirileri yanıtlayan İçişleri Bakanı Aksu, ülkenin kıt kaynaklarını azami tasarruf ilkesi ve yüksek performans anlayışı içinde kullanmaya özen gösterdiklerini söyledi. Yüksek performansın sağlanması için ön koşulun dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilerek, etkin bir yönetim tesis edilmesi olduğunu ifade eden Aksu, bunun için hizmet içi eğitime önem verdiklerini söyledi. Aksu, 2004 yılında, 1508 ayrı hizmet içi eğitim programında, 102 bin 137 personelin eğitimden geçirildiğini bildirdi.

'İNSAN HAKLARI AB STANDARDINDA'

Aksu, Türkiye'de insan hak ve özgürlükleri konusundaki standardın, Meclisin iktidar ve muhalefetiyle gösterdiği çabalarla AB seviyesine geldiğinin çok açık olduğunu ifade etti. Aksu, "Hükümetimizin gösterdiği siyasal kararlılıkla, iki yılı aşan bu süre zarfında, bir yandan yasal altyapıyı AB müktesebatına uyumlulaştırırken, öte yandan da kamu hizmet anlayışını batılı standarda ulaştırmaya özen gösterdik" dedi.
Aksu, hükümetleri döneminde işkence ve kötü muamele konusunda sıfır hoşgörü gösterdiklerini ve ortaya atılan tüm iddiaların üzerine gittiklerini ifade etti. Aksu, bunun sonucunda da işkence ve kötü muamele iddialarında çok ciddi azalma sağladıklarını bildirdi.
Aksu, hükümetin devlet vatandaş ilişkilerini yeni ve daha demokratik bir düzlem içinde ele aldığını ifade etti. Bunu yalnızca, güvenlik alanıyla da sınırlı görmediklerini kaydeden Aksu, "Tesis etmeye çalıştığımız yeni anlayışta, kamu hizmetinin odağına vatandaşı yerleştirmeye niyetliyiz. Devlet aygıtını yetki, görev ve sorumluluklar açısından belirli ölçüde yeniden dizayn ederken, vatandaşın kamu hizmetinden en az masrafla ve en kolay nasıl yararlanabileceği sorununu çözümlemeye gayret ediyoruz" diye konuştu.
Aksu, çağdaş bir yönetim altyapısının gereği olarak da teknolojiden azami derecede yararlandıklarını bildirdi. Aksu, bu çerçevede, en önemli e-dönüşüm projelerini birer birer gerçekleştirme çabasında olduklarını söyledi. Aksu, başka projeleri de barındıran Mernis projesiyle, nüfus kayıtlarının kütükler üzerinde tutulmaya başladığı ilk tarih olan 1904 yılından itibaren, kayda alınan 130 milyon künyenin, dijital ortama aktarıldığını, sistemin 2 yıldır sorunsuz çalıştığını ifade etti.
Aksu, toplumun huzur ve güveni ile ülkenin uluslararası itibarı açısından yasadışı göç ve insan ticareti, terörizm, organize suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele üzerinde önemle durduklarını bildirdi.
Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle karşı karşıya kaldığı insan hareketlerinin büyük rakamlara ulaştığını ifade eden Aksu, son 7 yılda yakalanan yasadışı göçmen sayısının 500 bini aştığını söyledi. Yakalananların 166 ayrı ülke uyrukluğuna sahip olmasının, sorunun büyüklüğü konusunda en önemli ipucu olarak değerlendirilebileceğini belirten Aksu, öte yandan bu sürede 5 bine yakın da 34 ayrı ülke uyruğuna sahip insan kaçakçılığı yapan organizatör yakalandığını kaydetti.
Türkiye'nin coğrafi konumundan etkilenen bir başka suç türünün de uyuşturucu kaçakçılığı olduğunu kaydeden Aksu, güvenlik birimlerinin etkili mücadelesiyle, gerek yasadışı göç, gerekse uyuşturucu ticaretinde, Türkiye'nin kullanıldığı rotanın değiştiğini söyledi. Aksu, "Artık kaçakçılar ülkemizin dışındaki rotaları kullanmak zorunda kalmaktadır" dedi.

'SESSİZ SEDASIZ MÜCADELE EDİYORUZ'

Aksu, hükümet olarak üzerinde ısrarla durdukları konulardan birinin de yolsuzluklarla mücadelenin bir parçası olarak gördükleri çeteler ve organize suç örgütleriyle mücadele olduğunu söyledi. Aksu, şöyle devam etti:
"58 ve 59. hükümetlerimiz döneminde sessiz sedasız, hiç gürültü koparmadan çetelerle mücadele ediyoruz. Çete mensuplarını teker teker yakalayarak adalete teslim ediyoruz. Hükümetimiz döneminde, organize suç şebekelerine yönelik operasyonlar, yurdun yedi bölgesinde 37 ilimizde gerçekleştirilmiştir. Yapılan 472 operasyon ile organize suç örgütlerine büyük ölçüde darbe vurulmuştur."
Türkiye'nin neredeyse son 35 yılını terörle mücadeleyle geçirdiğini ifade eden Bakan Aksu, bu uğurda on binlerce insanını kaybettiğini, milyarlarca dolar kaynak kullandığını anımsattı. Aksu, "Bugün gelinen noktada, çok şükür terörün önemli ölçüde kontrol altına alındığı söylemek imkanına sahibiz. Şimdi daha soğukkanlı olarak meselelerimizi tezekkür etme şansımız bulunmakta" diye konuştu.