Aksu: Kızılay yeniden karagün dostu olacak

İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, oluşturulan geçici kurulların yakında Kızılay'da seçim sürecini başlatacağını söyledi

İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Türkiye Kızılay Derneği'ni milletin bir parçası olarak gördüklerini, Bakanlar Kurulu Kararı ile görevine son verilen dernek yönetiminin
yerine oluşturulan geçici kurulların yakında Kızılay'ı yeniden ''karagün dostu'' yapacağını ve dernekte seçim sürecini başlatacağını söyledi.
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, yazılı olarak yaptığı açıklamada,
Türkiye Kızılay Derneği; genel merkez kurulu, genel merkez yönetim
kurulu ve genel merkez denetçiler kurulunun görevlerine İçişleri
Bakanlığı'nın teklifi ile Bakanlar Kurulu kararıyla son verildiğini ve
Cumhurbaşkanı'nın da bu kararı onayladığını hatırlattı.
Bu kararın hükümet açısından oldukça zor alındığını, Türkiye
Kızılay Derneği'nin ''bu aziz milletin'' bir parçası olduğunu ifade
eden Bakan Aksu, ''Türk Kızılayı yalnızca Türkiye Cumhuriyeti
devletinin vatandaşları açısından değil, dünyanın neresinde olursa
olsun, felakete uğramış her insan için özel bir anlamı olan ve
'güzide' vasfını daima koruması gereken bir kurumdur'' dedi.
Türk Kızılay Derneği'nin 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin
ardından ciddi bir yıpranma sürecine girdiğini, bu gerçeği ilk tespit
edenin Türk medyası olduğunu kaydeden Bakan Aksu, iddialar üzerine hem
yürütmenin hem de TBMM'nin harekete geçerek sorunları tespit etmek
amacıyla bir araştırma komisyonu kurduğunu hatırlattı.
Araştırma komisyonunun ortaya bir Kızılay profili çıkardığını,
buna göre Kızılay'ın yaşlandığını, kendini yenileyemediğini,
yolsuzluğun varolduğunu ama ''Kızılay'ın olmazsa olmaz bir milli
kuruluş'' olduğunun ortaya konulduğunu anlatan İçişleri Bakanı Aksu,
depremin ardından Kızılay hakkında çeşitli bakanlıkların 200'e yakın
konuda inceleme yaptığını ifade etti.
İddialar konusunda yargı süreci başlatılırken, Kızılay'ın kendini
değiştirme ve toplumsal vicdandaki yerini almaya teşvik edildiğini
belirten Bakan Aksu, 57. Hükümet döneminde Başbakanlık Teftiş Kurulu
müfettişlerinin raporu doğrultusunda yönetimin görevden alınmasının
önerildiğini ancak bunun ikmal edilemediğini vurguladı.
Hükümetin Kızılay yönetimini yakından izlediğini, Kızılay
yönetimine kurumun amaçları doğrultusunda çalışması için fırsat
verildiğini belirten Aksu, ''Ancak, geçen zaman içinde, Türkiye
Kızılay Derneği'ndeki iç çatışmalar, suiistimal iddiaları devam etmiş,
bu durumdan Kızılay ve Kızılaycılık ruhu zarar görmeye devam
etmiştir'' dedi.
-USULEN YAPILAN KONGRE-
Ortaya atılan iddiaların mülkiye başmüfettişlerince incelendiğini,
yolsuzlukların Kızılay Genel Merkezi tarafından bilindiğinin, bazı
yolsuzlukların bizzat genel merkez yöneticileri tarafından icra
edildiğinin müfettişlerce ortaya konulduğunu vurgulayan Aksu, müfettiş
raporlarında, Kızılay'ın TBMM Araştırma Komisyonu, Başbakanlık Teftiş
Kurulu, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu raporlarını dikkate
almadığını, yapılan öneriler konusunda somut adımlar atmadığını,
yönetimin hukuka saygılı ve samimi bir yönetim anlayışı içerisinde
bulunmadığının ifade edildiğini kaydetti.
Aksu, mülkiye başmüfettiş raporlarında Kızılay yönetiminin
sınırsız takdir yetkisine sahip olduğunun, derneğin kapalı bir yapıya
sahip bulunduğunun ve yönetimin bu yapının değişmesi için samimi
gayret içerisinde olmadığının, kongrelerin usulen yapılan işlemden
öteye gitmediğinin vurgulandığını belirtti. Bakan Aksu, Kızılay'ın
afete hazırlık planları ve hedef tespit çalışmaları konusunda bir
sistematiğin bulunmadığının ve işlerin el yordamıyla yürütülmeye
çalışıldığının müfettişlerce saptandığını bildirdi.
Müfettişlerin Kızılay yönetiminin görevlerine son verilmesi ve
bunların görevlerini yerine getirmek için geçici kurulların
oluşturulmasını da istediğini belirten Bakan Aksu şunları kaydetti:
''Bilindiği gibi Türkiye Kızılay Derneği, kendisine önemli ölçüde
kamusal ayrıcalıklar tanınmış, mevzuatla kimi görevler verilmiş bir
hayır kurumudur. Ama sıradan bir hayır kurumu değildir. Bu milletin
kara gün dostudur. Bu kurumda görev alacak hiç ama hiç kimsenin,
kurumu yıpratacak biçimde davranmaya hakkı yoktur.''
Bakan Aksu, açıklamasının sonunda yakın bir tarihte Kızılay'ı
yeniden ''kara gün dostu'' yapacak tedbirleri alarak, seçim sürecinin
başlatılacağını bildirdi.