Alevilik AP yolunda

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Atilla Erden, Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu'nun, İlerleme Raporu'nda yer alan 'Sünni olmayan Müslüman azınlık' ifadesinin kaldırılması için AP'ye öneri götüreceğini söyledi.

ANKARA - Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Atilla Erden, Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu'nun, İlerleme Raporu'nda yer alan 'Sünni olmayan Müslüman azınlık' ifadesinin kaldırılması için AP'ye öneri götüreceğini söyledi. Erden, 'Aleviliğin yasal güvenceye kavuşturulması ve cemevlerinin inanç merkezi olarak kabul edilmesi' görüşünü de AP'ye önereceklerini açıkladı. Erden, "Aleviliğin sağlıklı tartışılabilmesi için iktidarın Alevi kurumlarıyla masaya oturması gerekir" görüşünü savundu.