Anadilde yayın sınırlı kalacak

Danıştay, Türkçe Dışındaki Dil ve Lehçelerde Yayın Yönetmeliği'nin sınırlayıcı hükümlerinin yürütmesinin durdurulması istemini reddederek, Kürtçe yayınla, sınırlamalara dokunmadı.

ANKARA - Danıştay, Türkçe Dışındaki Dil ve Lehçelerde Yayın Yönetmeliği'nin sınırlayıcı hükümlerinin yürütmesinin durdurulması istemini reddederek, Kürtçe yayınla, sınırlamalara dokunmadı. Daha önce de yönetmeliğin iptal istemini esasa girmeden reddeden Danıştay'ın kararıyla, yerel televizyon ve radyolara Kürtçe yayın yasağı, öğretmek amaçlı yayın ve çocuklara yönelik program yasağı şimdilik korunmuş oldu.
İki ayrı dava açılmıştı
Kürtçe ve diğer dillerde yayına sınırlı da olsa vize veren ve 24 Ocak 2004'te yayımlanan yönetmelik, uygulamaya konulamadığı gibi, kısıtlamalar nedeniyle eleştirilmişti. Diyarbakır Barosu ile Diyarbakır'da yayın yapan Gün Radyo ve TV, yönetmeliğin sınırlayıcı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a ayrı ayrı dava açmıştı.
Danıştay 10. Dairesi, baronun dava açma ehliyeti olmadığı için davayı reddetmişti. Daire, Gün TV'nin açtığı davayı ise, RTÜK'ten savunma istediği için ertelemişti. 10. Daire, bu davanın da ilk aşamasını dün sonuçlandırdı ve anadilde yayın yönetmeliğinin kimi maddeleriyle ilgili yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Danıştay'ın kararıyla anadilde yayınla ilgili şu sınırlamalar sürecek:

  • Anadillerde yayın ulusal yayın organlarında yapılabilecek. Yerel radyo-TV'ler bu hakkı kullanamayacak.
  • Türkçe dışındaki bir dili veya lehçeyi öğretmek amacıyla yayın yapılamayacak. Türkçe dışındaki dil-lehçelerdeki yayınlar yalnızca yetişkinlere yönelik olmak zorunda. Çocuk programları yapılamayacak.
  • Kürtçe ve diğer dillerde radyo kuruluşları günde 60 dakikayı aşmamak üzere haftada toplam beş, televizyon kuruluşları ise günde 45 dakikayı aşmamak üzere haftada toplam dört saat yayın yapabilecek.