Anayasa yazımında eşcinsellik krizi

Anayasa yazımında eşcinsellik krizi
Anayasa yazımında eşcinsellik krizi
Haber: RİFAT BAŞARAN - rifat.basaran@radikal.com.tr / Arşivi

ANKARA - Yeni Anayasa ’nın ‘Temel Hak ve Hürriyetler’ bölümünde yer alan ‘Eşitlik’ maddesinin ayrımcılıkla ilgili fıkrasına eşcinsellerle ilgili bir ifade eklenmesi talebi çalışmaları kilitledi. 6 saatlik çalışma sonucu sadece “Herkes hukuk önünde eşittir. Hukuk önünde hiç kimseye ayrıcalık tanınamaz” cümlesi yazılabildi.
Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesinde kurulan yazım alt komisyonu ‘Temel Hak ve Hürriyetler’ bölümünün üçüncü maddesi olan ‘eşitlik’ maddesinin yazımı için 6 saatlik bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası açıklama dünkü toplantıya başkanlık yapan BDP ’li üye Sırrı Süreyya Önder’den geldi. Önder, “Anayasada yer alacak eşitlik, pozitif ayrımcılık, ayrımcılık yasağı ve bu konuların kapsamı müzakere edilmiştir. Komisyonda herkesin hukuk önünde eşit olduğuna ve ayrımcılık yasağına ilişkin düzenlemeler konusunda görüş birliğine varıldı. Diğer konularda müzakere devam edecek” dedi.
Önder, BDP olarak muğlak ifadeler yerine açık ve net ifadelerin yer almasını istediklerini belirterek, ‘cinsel yönelim’ konusunun ‘ayrımcılık’ bahsinde yer almasını istediklerini söyledi. Önder, “Lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel bireylerin durumunun anayasada net olarak belirtilmesi gerektiğini düşünüyoruz” bilgisini verdi. 

Tartışmalar 6 saat sürdü
6 saat sonunda ‘Eşitlik’ maddesinin alt metninde, “Herkes hukuk önünde eşittir. Hukuk önünde hiç kimseye ayrıcalık tanınamaz” cümlesinde uzlaşma sağlanabildi. Daha önceki anayasa değişikliğinde eklenen “Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engellilerle ilgili pozitif ayrıcalıklar” bu hükmün dışında tutuldu. Mevcut anayasada sıralanan ‘dil, din, ırk, cinsiyet’ gibi ayrı belirlemelerin kaldırılması, bu kavramların gerekçe bölümünde yazılması benimsendi.