Anayasada iki başlıkta uzlaşma sağlandı

Anayasada iki başlıkta uzlaşma sağlandı
Anayasada iki başlıkta uzlaşma sağlandı
Haber: RİFAT BAŞARAN - rifat.basaran@radikal.com.tr / Arşivi

ANKARA - Anayasa Uzlaşma Komisyonu uzun süren tartışmalar sonrası ilk cümleleri oluşturdu. “Temel Hak ve Hürriyetler” başlığı altında yer alan ‘İnsan onur ve haysiyeti’ ile ‘Temel hak ve özgürlüklerin niteliği ve bütünlüğü’ maddelerinin alt metinleri yazıldı. ‘Eşitlik’ maddesi konuşulurken eşcinsel hakları da gündeme geldi. “Eşcinsellerin şiddete karşı korunması” gerektiği belirtilerek bu çerçevede çalışma yapılmasına karar verildi.
Anayasa Uzlaşma Komisyonu önceki gün yazım komisyonunun oluşturduğu iki başlığın alt metni üzerinde anlaştı. ‘Temel Hak ve Hürriyetler’ başlığı ile düzenlenen bölümün birinci maddesi olan ‘İnsan onur ve haysiyeti’ başlığının ilk fıkrası ‘İnsan onur ve haysiyeti dokunulmazdır. İnsan onur ve haysiyeti insan haklarının ve anayasal düzenin temelidir’ şeklinde düzenlendi. İkinci fıkrası ise ‘Devlet insan onur ve haysiyeti ile insanın maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkına saygı duyar, bu değerleri korur ve bunların önündeki tüm engelleri kaldırır’ şeklide tanımlandı. ‘Temel hak ve özgürlüklerin niteliği ve bütünlüğü’ başlığıyla düzenlenen ikinci maddenin 1. fıkrası “Herkes kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilemez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahiptir” 2 fıkra ise “Temel hak ve özgürlükler bir bütündür ve birbirini tamamlar” şeklinde yazıldı.
Toplantı sonrası açıklama yapan CHP ’li Atilla Kart, ‘eşitlik’ maddesine yönelik olarak hayli uzun süren tartışmalar yaşandığın belirterek “ Sosyal dışlanma mahalle baskısı ile sınırlı bir kavram değil. Kişi hakları, sosyal haklar boyutu var, kültürel haklar boyutu var. Çok temel bir kavram” dedi.