Arınç TBMM'yi toplantıya çağırdı

TBMM 26 Eylül Pazar günü saat 11:00'de olağanüstü toplanacak.

TBMM Başkanı Bülent Arınç, AKP Grubu'nun başvurusu doğrultusunda Meclis'i 26 Eylül Pazar günü saat 11:00'de olağanüstü toplantıya çağırdı. Arınç, o günkü görüşmeleri kendisinin yöneteceğini açıkladı.
Arınç, Parlamento'da düzenlediği basın toplantısında tüm Türkiye'nin Meclis'in olağanüstü toplanması ve TCK Tasarısı'nın yasalaşması konusuna odaklandığını ifade etti. Türkiye'nin AB üyeliğinin ulusal bir politika olduğunu kaydeden Arınç, bu konuda tüm partilerin, kişi ve kuruluşların birlikte hareket etmelerinin de asıl olduğunu dile getirdi. AB üyeliği ve müzakere sürecinde yaşanacak olanlar veya AB komisyonun hazırlayacağı rapor sürecinde yaşananların hiçbir şekilde iç siyaset meselesi yapılmaması gerektiğine işaret eden Arınç, Hükümet'in Brüksel temaslarının son derece başarılı olduğunu ifade etti. Arınç, "Başbakan'ın konuşması, Verhougen ve Prodi'nin açıklamaları ve daha sonra yapılan temaslar ve bu temasların sonuçları hem ekonomik alanda hem dış politikada hem de sosyal barışın korunmasında fevkalade faydalı olmuştur" dedi.

CHP'nin başvurusu
TBMM'nin olağanüstü toplanması için ilk başvuruyu CHP'nin yaptığını anımsatan Arınç, 123 milletvekilinin imzasını taşıyan başvuruyu incelediğini ifade ederek şöyle konuştu: "Ancak yeterli imza ile başvuruyu yapmak yeterli değil. Önemli olan toplantı yeter sayısını sağlayacak 184 milletvekilinin bulunmasıdır. Bunu sağlayacak olan parti de AK Parti'dir. AK Parti'nin genel başkanı ve grup başkanvekilleriyle görüşmeler yaptım. İki gün sonra AK Parti'ye mensup 208 milletvekiline mensup milletvekilinin imzasıyla sadece TCK değil, Adli Yargı İlk Derece ve Bölge Mahkemeleriyle ve Hukuk Usulü Muhakemeleri tasarılarının da olağanüstü toplantıda görüşülmesi talebiyle 26 Eylül Pazar günü saat 11:00'de toplanma talebiyle başvurdular. Hem ben, hem kanunlar kararlar dairesi bu başvuruyu inceledi. Başvurunun ve talebin içtüzüğe uygun olduğunu belirledi. Bu durumda AK Parti'nin talebinde belirtilen kanun tasarılarını görüşmek üzere TBMM'nin 26 Eylül Pazar günü saat 11:00'de olağanüstü toplantıya çağrılmasını bugün ilan ediyorum."

'İkinci talep daha kapsamlı'
İki partinin de yeterli sayısal çoğunlukta imzayı taşıyan talebi bulunduğunu kaydeden Arınç, her iki başvuruyu değerlendirdikten sonra birlikte bir çağrı yapmak yerine niçin AKP'nin talebi doğrultusunda çağrı yapıldığının sorulabileceğini ifade ederek şöyle dedi: "AK Parti'nin talebi daha kapsamlıdır. TCK Tasarısı'nın yürütme ve yürürlük maddeleri komisyona geri çekilirken, diğer yasalarla birlikte çıkmasının amaçlandığı ifade edilmişti. AK Parti'nin başvurusunda bu iki kanun da TCK Tasarısı ile birlikte görüşülmesini öngörmektedir. Bu da tasarının komisyona geri çekilme gerekçesine uygundur, hem de daha kapsamlıdır. İkincisi ise 110 milletvekili ile başvurmak yeterli değildir. Meclis'in toplanabilmesi ve çalışabilmesi için asgari 184 milletvekiline ihtiyaç vardır. Bu çoğunluğu sağlayacak olan da AK Parti'nin 208 milletvekilidir. CHP'nin başvurusu TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmak için yeterlidir ancak toplayıp çalıştırabilmek için yeterli değildir."

CHP'ye teşekkür
Arınç, CHP grubuna mensup milletvekillerine de Türkiye'nin çok önemli bir meselesinde ilk başvuruyu yaparak verimli ve başarılı bir çalışmaya ön ayak oldukları için teşekkür ettiğini söyledi. TBMM'nin ikinci yasama yılı sonunda önemli bir başarıya daha imza atmış olacağını dile getiren Arınç, geçen yasama döneminde Medeni Kanunu çıkaran Meclis'in bu yasama dönemi sonunda da 70 yılı aşkın süredir yürürlükte olan TCK'yı değiştirerek tarihi bir başarıya daha imza atacağını söyledi. Arınç, "Özgürlükleri hedef alan, bireysel hakları hedef alan, çağın gerektirdiği son gelişmeleri içinde barındıran TCK ve beraberinde diğer kanunlarla çıkarılmış olması büyük bir başarı olacak ve bu da tarihte Meclis'in başarıları arasında yerini alacak. Bu sebeple pazar günkü görüşmelerden ben de kendi payıma düşeni almak istiyorum ve görüşmeleri bizzat yöneteceğim" dedi.