Assompsion rahiplerine dostane çözüm

Hükümet, Fenerbahçe Burnun'daki kilisenin kullanım hakkı için 11 yıl önce AİHM'de dava açan Assompsion rahipleriyle varılan dostane çözümü yerine getirdi.

ANKARA - Hükümet, Fenerbahçe Burnun'daki kilisenin kullanım hakkı için 11 yıl önce AİHM'de dava açan Assompsion rahipleriyle varılan dostane çözümü yerine getirdi. Kilisenin bulunduğu yer ile 20 dönümlük bahçeyi kapsayan
arazinin kullanım hakkını rahiplere veren kararname dün Bakanlar Kurulu'nda imzalandı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, kararın, Türkiye'nin AB'ye olan taahhütlerini yerine getirmedeki samimiyetini gösterdiğini söyledi.
Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Şahin, Telekomünikasyon Kurumu'nun özelleştirilmesine ve DGM'lerin kaldırılmasına yönelik tasarıların en kısa zamanda yasalaştırılmasının kararlaştırıldığını belirtti. Şahin, toplantıda Bakanlar Kurulu'nun iş yükünün azaltılmasına ilişkin önerilerin de tartışıldığını belirterek, Bakanlar Kurulu'nun yılda ortalama bin 800 karara imza attığını, bu sayının azaltılmasında görüş birliğine varıldığını açıkladı.