Avrupa, üç ay önce uyarmış: TCK şart

Rüzgâr tersine döndü
TCK'nın çıkmaması, AB Komisyonu'ndaki lehte havayı bozdu. Komisyonun genişleme sorumlusu Günter Verheugen, AB daimi temsilcisi Büyükelçi Oğuz Demiralp ile görüşerek Ankara'ya son mesajları yolladı.
'Tavır netleşmeli'
Verheugen şöyle dedi: İlerleme raporunun çıkacağı 6 Ekim'den önce TCK'ya ilişkin tavır netleşmeli. Yoksa müzakerelere başlama tavsiyesi çok zor olur. Tüm çalışmalarımızı TCK'nın kabulüne göre yapmıştık."
'Haziranda söyledik'
"Haziranda verdiğimiz listede TCK vardı" diyen Verheugen, TCK'nın önemini de açıklaştırdı: "Yasa, Kopenhag Kriterleri'yle iki noktada ilgili. İlki, hukukun üstünlüğü ve ikincisi, temel özgürlüklerin korunması."
Haber: GÜVEN ÖZALP / Arşivi

BRÜKSEL - Türk Ceza Kanunu (TCK) tasarısının son dakikada geri çekilmesi Avrupa Birliği Komisyonu'nda Türkiye lehine esen rüzgârları tersine çevirdi. Önceki gün yaşanan gelişmeler üzerine Türkiye'nin AB nezdindeki daimi temsilcisi büyükelçi Oğuz Demiralp'i görüşmeye çağıran Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen, Ankara'yı son kez uyardı.
Verheugen, "TCK, ilerleme raporunun yayımlanacağı 6 Ekim'den önce kabul edilmezse Türkiye'yle müzakerelere başlanmasına yönelik bir tavsiyede bulunmamız son derece zor olur" mesajı verdi. Verheugen, Ankara'nın bundan sonra benimseyeceği yaklaşıma açıklık getirmesini talep etti.
Günter Verheugen'e yakın kaynaklar Ankara'ya verilen mesajın gayet net olduğunu belirterek, "TCK'nın ilerleme raporundan önce kabul edilmesine Avrupa Komisyonu büyük önem veriyor. TCK, 6 Ekim'den önce kabul edilmezse komisyonun Türkiye'yle müzakerelere başlanması yönünde bir tavsiyede bulunması son derece zor olur" dedi.
'Açıklama bekliyoruz'
Verheugen, "İlerleme raporunu TCK'nın 6 Ekim'den önce kabul edileceği varsayımıyla hazırlıyorduk. Bu yasanın kabulü ertelendi ve ne zaman kabul edileceği belli değil. Büyükelçiden hükümetiyle görüşüp bu konuya açıklık getirilmesini istedim" dedi.
Verheugen'in açıklık getirilmesini istediği konular, 'TCK'nın kabul edilip edilmeyeceği, edilecekse ne zaman gerçekleşeceği, üzerinde esaslı değişiklik yapılıp yapılmayacağı' olarak belirginleşti.
Türkiye'nin AB Komisyonu'nun TCK'ya verdiği önemden haberdar olduğunu ifade eden Verheugen, "Haziranda Türkiye'ye verilen yapılması gerekenler listesinde TCK' nın kabulü de yer alıyordu" dedi.
Verheugen, TCK'nın süreç üzerinde büyük etkisi olduğuna ve siyasi reform sürecinin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bu yasa siyasi kriterlerin en azından iki temel noktasını etkiliyor. Birincisi hukukun üstünlüğünün yeterince ve AB standartlarında yerleşip yerleşmediği, ikincisi ise temel hak ve özgürlüklerin gerektiği gibi uygulanarak korunup korunmadığı."
Türkiye'nin AB nezdindeki daimi temsilcisi büyükelçi Oğuz Demiralp ise bu tür ilişkilerde gerilimler yaşanmasının normal olduğunun altını çizerek, "Yakın ilişkimize devam ediyoruz. Hiç kimse Türkiye'nin reform sürecine devam edeceğinden şüphe duymamalı" dedi.
Komisyonun raporunda beş yıllık gelişmeyi dikkate alacağına vurgu yapan Oğuz Demiralp, Türkiye' nin kararlılığının rapora yansıtılacağını ve olumlu olacağını umdu.
Elimiz zayıflayacak
Brüksel kulislerinde TCK'nın 6 Ekim'e yetiştirilmemesi halinde komisyonun net yeşil ışık yakamayacağı ve "Siyasi kriterlerin karşılanması konusunda halen eksikler var. Bunlar tamamlandığında kriterler yerine getirilmiş sayılacaktır. Müzakerelerin başlaması konusunda karar AB liderlerine aittir" benzeri bir yaklaşım benimseme olasılığının artabileceği ifade ediliyor. Ancak bu liderlerin referans olarak Komisyon raporunu alacaklarını beyan etmiş olmaları Türkiye'nin işini zorlaştıracak. Komisyonun tam yeşil ışık yakmamasının bir belirsizlik ortamı yaratacağı ve bunun Türkiye aleyhine kullanılabileceği kaydediliyor.