Avrupa yolunda yeni TCK

Türkiye, 78 yıl sonra Ceza Kanunu'nu sil baştan yeniliyor. AKP'nin çağrısıyla, Meclis'te bugün yapılacak olağanüstü toplantıda, Türk Ceza Kanunu (TCK) tasarısının yürürlük maddesiyle birlikte kabul edilmesi bekleniyor.

ANKARA - Türkiye, 78 yıl sonra Ceza Kanunu'nu sil baştan yeniliyor. AKP'nin çağrısıyla, Meclis'te bugün yapılacak olağanüstü toplantıda, Türk Ceza Kanunu (TCK) tasarısının yürürlük maddesiyle birlikte kabul edilmesi bekleniyor.
AB'nin tepkisi üzerine zinayı suç sayan düzenlemeyi içermeden yasalaştırılacak olan yeni TCK, 348 maddeden oluşuyor. Yeni suç tanımları yapan, hak ve özgürlükler alanında olumlu pek çok düzenlemeye yer veren yeni TCK'nın yürürlük ve yürütme maddeleri dışındaki düzenlemeleri önceki hafta TBMM'de görüşülerek kabul edilmiş, ancak tasarı son iki madde görüşülmeden geri çekilmişti.
Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de zina maddesine yer verilmeden kabul edileceğini açıklamasının ardından AKP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Bugün, birkaç maddenin görüşülmesinden sonra ceza adalet sisteminde yepyeni bir sayfa açılacak.
Yargıda yeni yapılanma
Yeni TCK'yla birlikte kabul edilecek iki ayrı tasarıyla da yargıda yeniden yapılanmaya gidilecek. Meclis'te, beklemeye alınan 'Adli yargı ve ilk derece mahkemeleriyle bölge adliye mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkileri hakkında kanun tasarısı' ile 'Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı' da oylanacak. Bunların kabulüyle, istinaf mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri kurulacak, Yargıtay ağırlıkla bir içtihat mahkemesi olarak çalışma olanağına kavuşacak.