Aydın'a tedbir şoku

İhalelere fesat karıştırmak ve haksız mal edinmek suçlamalarıyla Yüce Divan'a sevk edilen MHP'li eski Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın, eşi ve çocukları dahil servetine tedbir konuldu. Yüce Divan, kararı, Yargıtay Başsavcısı Nuri Ok'un talebi üzerine ve oybirliğiyle aldı.

ANKARA - İhalelere fesat karıştırmak ve haksız mal edinmek suçlamalarıyla Yüce Divan'a sevk edilen MHP' li eski Bayındırlık Bakanı Koray Aydın, yargılanmaya başlanmadan şok bir kararla karşı karşıya kaldı. Yüce Divan, Aydın'la eşi ve çocuklarının 2 milyon 320 bin dolar ve 2 milyon 317 bin mark karşılığı avro değerindeki döviz, para, taşınır ve taşınmaz mallarına tedbir koydu.
Kararın alınmasını Yargıtay Başsavcılığı sağladı. Başsavcı Nuri Ok, Aydın'la birlikte eşi ve çocuklarının mallarına tedbir konulması istemiyle Yüce Divan'a başvurdu. Başsavcılık başvurusunda, Aydın'ın, 18 Nisan 1999 seçimlerinin kesinleşmesinden 7 ay 11 gün sonra 8 Aralık 1999'da mal bildiriminde bulunduğu, bu bildirimin düzenleme tarihinin 10 Eylül 1999 olduğu belirtildi.
Bildirimde beyan edilen 1 milyon 617 bin mark ve 395 dolar tutarındaki döviz hesaplarının 3 Kasım 1999' da açıldığı, aynı mal beyanında nakit olarak gösterilen 1 milyon 925 bin dolar ile 700 bin markın nerede muhafaza edildiğine dair bir bilgi olmadığı kaydedildi.
'Hesabını veremedi'
Başvuruda Aydın'ın geliriyle orantılı olmayan servete sahip olduğu şöyle anlatıldı: "1999 yılı malvarlığı kalemlerinde 1995'e kıyasla, taşınmaz mallardaki artış dışında, sadece döviz varlığında toplam 2 milyon 320 bin dolarla 2 milyon 317 bin mark (1 trilyon 718 milyar 33 milyon 952 bin 500 lira) ve 79 milyar 415 milyon 410 bin 967 lira bulunmaktadır.
1995-1999 arasındaki ticari gelirleriyle milletvekilliği maaşlarının tamamı tasarruf edilse dahi söz konusu gelirler servet artışının çok gerisinde kalmaktadır. İncelenen dönemde sadece döviz ve TL cinsinden malvarlığında ortaya çıkan 1 trilyon 797 milyar 449 milyon 363 bin 467 lira artışla beş yıllık dönemdeki gelirlerinin toplamı olan 39 milyar 622 milyon 469 bin 86 lira arasındaki farkın kaynağı sanık Aydın tarafından da izah edilemedi.
45 daire, 22 işyeri
Sanığın mal beyanlarına ilişkin tabloların incelenmesinden, savunmasında parasal değerlere kaynak gösterilen 45 daire ve 22 işyeri ilk defa taşınmazlarının içinde aktif değer olarak 8 Aralık 1999 tarihli mal bildiriminde gösterilmiş, ayrıca bu malvarlığı değerleriyle ilgili olan birçok daire ve dükkânın daha sonraki mal bildiriminde gösterilmeye devam edildiği anlaşılmıştır. Suçun sübutu halinde kaynağı gösterilememesi nedeniyle haksız edinildiği kabul edilen malvarlığı değerinin, müsaderesine veya bunun mümkün olmaması halinde, haksız edinilen değere eşit bedelinin Hazine'ye ödenmesine karar verilmesi gerekir.
Yargılama sürecinde sanığa, eşine ve çocuklarına ait para ve diğer malvarlığı değerlerinin el değiştirmesi kuvvetle muhtemeldir."
Karar kesin
Başvuru sonuç verdi. Yüce Divan, Koray Aydın ile eşi ve çocuklarının döviz, para, taşınır veya taşınmaz malları üzerinde kamu davası sonuçlanıncaya kadar harcama, satma, devretme, bağışlama, temlik gibi tasarrufta bulunma hakkının kısıtlanması için 'Nereden Buldun Yasası' hükümleri uyarınca ihtiyati tedbir kararı koydu.
Yüce Divan, karar örneğini gereği için Yargıtay Başsavcılığı'na gönderdi. Başsavcılık, bankalara, tapu müdürlüklerine ve icra dairelerine yazı göndererek tedbir kararının uygulanmasını isteyecek. Yüce Divan kararlarına itiraz edilemediği için alınan tedbir kararı kesin nitelik taşıyor.