Aydınlardan çağrı: Diyalog için hemen adım atılmalı

170 aydın ortak bildiri yayımlayarak PKK'nın 'eylemsizlik' kararının sona ereceği 20 Eylül'den sonra çatışmaların başlamaması için adım atılmasını istedi

İSTANBUL - 169 aydın ortak bir bildiri yayımlayarak, PKK ’nın 20 Eylül’de son vereceğini açıkladığı ‘tek taraflı eylemsizlik’ kararının süresi dolmadan Kürt sorununda barışın sağlanması için adımlar atılmasını istedi. Aralarında yazarlar Oya Baydar ve Ahmet Ümit’le, Prof. Mete Tunçay, Prof. Şevket Pamuk, Prof. Şirin Tekeli’nin de bulunduğu imzacı aydınlar, çatışmaların yeniden başlamaması için derhal önlem alınmasını, diyalog ve müzakere yollarının açık tutulmasını ve BDP ile diyaloğa geçilmesini istedi. Aydınların bildirisi şöyle:
GÜNDEMİN GERİSİNE İTİLDİ: Referandum sürecinde Kürt meselesi büyük ölçüde siyasetin gündeminin gerisine itildi, daha kötüsü, popülist siyasal söylemlerin aracı olarak kullanıldı. Bu söylemler Kürt meselesinin barışçı çözümüne giden yolda zar zor gelinen aşamaların da gerisine düşerek, ‘terörle mücadele’ anlayışının geri gelmesi tehlikesi yarattı. Kürt meselesinin barışçı çözümü, Türkiye ’de toplumsal barışın ve demokratik siyasetin en önemli meselelerinden biridir. Anayasa tartışmalarının da, merkezi parametrelerinden biri olmak durumundadır. Kürt meselesinin barışçı ve demokratik çerçevede çözüm koşullarının oluşması ise, her şeyden önce, silahların sustuğu bir ortamın sağlanmasına bağlıdır. 
TEK TARAFLI OLMAZ: PKK’nın ilan ettiği eylemsizlik süresi bitiyor. Eylemsizlik süresinin uzatılması yönünde her türlü çaba, barışın gerçekleşmesi açısından büyük önem taşıyor. Barış için ise karşılıklı olarak istek ve irade gösterilmesi gerekir. Tek taraflı barış çağrısı yapmanın anlamlı ve gerçekçi olmadığını bilmek zorundayız. Sadece, silahlı örgüte veya onlarla ilintili görülen Kürt siyasal çevrelerine çağrı yapmak, tüm tarafların sorumluluğunu görmezden gelmek ve çözümsüzlüğe dolaylı yoldan göz yummak olur.
KUTUPLAŞMAYI GÜÇLENDİRİR: Bu koşullar altında, başta iktidar ve muhalefet partileri olmak üzere, Türkiye siyasetinde söz sahibi olan ve temsil gücü olan tüm siyasi çevrelerin, üzerlerine düşen sorumluluğu alarak, çatışmaların başlamaması için yapıcı çaba göstermesini bekliyoruz. Bunu gerçekleştirmenin ilk ve en önemli koşulu, diyalog ve müzakere yollarının dikkate alınmasıdır. Aksi takdirde, barışçı ve demokratik çözüm yolları tıkalı kalacak, Türkiye, sonu belirsiz bir çatışma ortamına mahkûm olacaktır. Bu sadece toplumda ayrışmayı ve milliyetçi kutuplaşmayı güçlendirir.
BDP’NİN ÖNEMİ: Bu sorunun çözümüne yönelik, hem iktidarın hem de muhalefet partilerinin ilk aşamada vakit kaybetmeden, BDP ile yapıcı bir zeminde diyaloglara başlamalarının gerektiğine inanıyoruz. BDP’ye bu süreçte daha fazla sorumluluk düşmektedir; ancak, BDP’nin daha aktif olabilmesi diğer partilerin BDP’ye karşı dışlayıcı tavırlarını değiştirmeleri ve samimi bir yaklaşım göstermelerine bağlıdır. Böyle bir ortamın sağlanması halinde BDP’nin demokratik meşruiyeti ve son referandum sonuçlarında da görülen toplumsal desteği, demokratik alanda siyasete katılmayı mümkün kılacak en önemli faktör olacaktır. Geçen perşembe günü dokuz yurttaşımızın hayatını kaybetmesine yol açan mayın patlaması gibi, diyalog ve uzlaşma kanallarını sabote etmeye yönelik olaylar barışa yönelik çabalarımızı sekteye uğratmamalıdır. Çatışma ortamı bir an önce kalıcı olacak şekilde sona erdirilmelidir.
TOPYEKUN DEMOKRASİ SORUNU: Sorun, sadece bir bölgenin değil, tüm Türkiye’nin; sadece Kürtlerin değil, Türkiye’de yaşayan herkesin; sadece Kürt sorunu değil, topyekûn bir demokrasi sorunudur. Bu sorunun çözümsüzlüğe mahkûm edilmesi, barış ve demokrasi çerçevesinde yaşama umudumuzun elimizden alınması demektir. Sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve insan hakları savunucuları olarak buna izin vermemek gerektiğini düşünüyor, bu sürece katkıda bulunmayı görev saydığımızı tekrar belirtmek istiyoruz.”

Kimler imza attı 
Bildiriye imza atan aydınların listesi şöyle: Adem Avcıkıran, Prof. Ahmet Çakmak, Prof. Ahmet İçduygu, Ahmet Ümit, Akın Atalay, Prof. Ali Akay, Ali Erol, Doç. Ali Kerem Saysel, Prof. Ali Nesin, Aslı Erdoğan, Prof. Aydan Gülerce, Prof. Ayla Gürsoy, Aydın Cıngı, Aydın Engin, Ayşe Alnıaçık, Prof. Ayşe Buğra, Ayşe Günaysu, Ayşe Hür, Ayşe Semiha Baban, Ayşegül Devecioğlu, Prof. Ayşegül Yaraman,  Yrd. Doç. Ayşen Candaş, Aziz Çelik, Bawer Çakır, Doç. Begüm Özkaynak, Belma Akçura, Yrd. Doç. Berna Yazıcı, Prof. Betül Tanbay, Prof. Binnaz Toprak, Bircan Yorulmaz, Burak Çelik, Prof. Burhan Şenatalar, Prof. Büşra Ersanlı, Cafer Solgun, Prof. Canan Ergin, Celal Başlangıç, Celal Yıldırım, Celalettin Can, Çağatay Anadol, Ece Temelkuran, Emine Uşaklıgil, Enver Ercan, Ercan Kanar, Erdal Karayazgan, Erden Kosova, Erdoğan Aydın, Erol Köroğlu, Esen Aslandoğan, Yrd. Doç. Esra Arsan, Yrd. Doç. Esra Mungan, Fahri Aral, Prof. Fatmagül Berktay, Prof. Ferhunde Özbay, Doç. Ferit Özkök, Doç. Feza Arslan, Prof. Fikret Adaman, Prof. Gencay Gürsoy, Gül Demir, Gülseren Onanç, Gündüz Mutluay, Gürhan Ertür, Prof. Gürol Irzık, Prof. Hacer Ansal, Hakan Akçura, Hakan Tahmaz, Prof. Hakan Yılmaz, Hasan Keskin, Doç. Hatice Kurtuluş, Hülya Gülbahar, Hüseyin Çakır, Hüsnü Öndül, Doç. İpek İlkkaracan, Doç. İzak Atiyas, Jülide Kural, Kadri Gürsel, Kazım Genç, Kızbes Aydın, Yrd. Doç. Koray Çalışkan, Prof. Kuvvet Lordoğlu, Latife Tekin, Levent Köker, Lokman Şahin, Mehmet Ufuk Peker, Mehmet Ural, Prof. Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Melek Özman, Meltem Aslan, Yrd. Doç. Meltem Toksöz, Meral Tamer, Prof. Meryem Koray, Mete Çubukçu, Prof. Mete Tunçay, Metin Bakkalcı, Mihri İnal Çakır, Prof. Mine Eder, Murat Çekiç, Murat Çelikkan, Yrd. Doç. Murat Koyuncu, Murat Morova,  Murathan Mungan, Doç. Mustafa Koç, Mustafa Sütlaş, Müge Karalom, Müge Sökmen, Yrd. Doç. Nazan Üstündağ, Necati Abay, Necla Zarakol, Necmiye Alpay, Neşe Erdilek, Neşe Yaşin, Prof. Nihal Saban, Nimet Tanrıkulu, Doç. Nuray Mert, Nurdan Arca, Prof. Nurhan Yentürk, Prof. Nüket Esen, Prof. Nükhet Sirman, Orhan Esen, Osman Kavala, Osman Okkan, Oya Baydar, Doç. Ozan Erözden, Özge Atalay Çelik, Yrd. Doç. Pınar Bedirhanoğlu, Doç. Pınar İlkkaracan, Refik Baysal, Remzi Altunpolat, Prof. Reşit Canbeyli, Prof. Rezzan Tuncay, Sakine Çil, Doç. Sedef Arat-Koç, Prof. Selim Badur, Selma Acuner, Prof. Sema Erder, Semih Poroy, Semih Sökmen, Doç. Semra Somersan, Prof. Seyfettin Gürsel, Sezgin Tanrıkulu, Sırrı Süreyya Önder, Prof. Sibel Irzık, Doç. Süha Oğuzertem, Prof. Şahika Yüksel, Şerif Sayın, Prof. Şevket Pamuk, Prof. Şirin Tekeli, Prof. Şükrü Hatun, Taciser Belge, Prof. Tahsin Yeşildere, Tan Morgül, Tarık Günersel, Tarık Ziya Ekinci, Tatyos Bebek, Prof. Turgut Tarhanlı, Tülin Semayiş, Yrd. Doç. Umut Aydın, Umut Güner, Ümit Kardaş, Vasıf Kortun, Prof. Yakın Ertürk, Yaprak Zihnioğlu, Prof. Yasemin İnceoğlu, Yaşar Kemal, Yusuf Limon, Prof. Zehra Kabasakal Arat, Zelal Yalçın, Yrd. Doç. Zerrin İrem Boynudelik,  Yrd. Doç. Zeynep Gambetti, Yrd. Doç. Zeynep Kadirbeyoğlu, Yrd. Doç. Zeynep Uysal. (Radikal)