Bahçeli MİT'çileri ifade vermeye davet etti

Bahçeli MİT'çileri ifade vermeye davet etti
Bahçeli MİT'çileri ifade vermeye davet etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Müsteşarı ve eski görevlilerinin savcılık tarafından sorguya çağırılmasıyla ilgili olarak 'ifade vermekten kaçınmak, hukuki kılıf bulma arayışına tevessül etmek doğru ve makul bir yol olmayacaktır.' dedi.

ANKARA – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Gündemdeki MİT-KCK İlişkileri Hakkında ileri sürülen İddialarla” hakkında yazılı açıklama yaptı.

AKP ’Yİ KULLANANLAR VURUŞARAK SİYASAL ALANLARINI İNŞA EDİYOR”
Devlet Bahçeli, “ Adalet ve Kalkınma Partisi ’nin varlığında söz sahibi olan bazı çevrelerin, dokuz yıllık iktidar yıllarında gücün zirvesine tırmandıkları ve bundan sonra, haricindekilerle vuruşarak kendi siyasal alanlarını inşa etme yoluna girecekleri görülmektedir” iddiasında da bulundu.

MİT'E YAPILAN DAVET
AKP’nin siyasi sorumluluk üstlendiği Türkiye’nin, ağır ve vahim yeni bir iddiayla çalkalanıp sarsıldığını belirten Bahçeli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifade vermeye gitmesi konusunda “Bu hukuki takibatın başlamasına neden olan hadise ise son derece ilginç ve düşündürücüdür. PKK uzantısı bölücülerin, sözde silahı bırakarak kentlerde siyasal yapılanmaya yönelmesi ve paralel devlet oluşturmak için kolları sıvaması nedeniyle açılan KCK davasına, bahsi geçen MİT görevlilerinin de dahil edildiği görülmektedir” dedi. Bahçeli şu konulara değindi:

“-Anlaşıldığı kadarıyla, iddia makamı, davanın seyri içinde KCK denen bölücü örgüt yapılanmasının teşekkülünde, eylemlerinde ve işleyişinde Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ve mensuplarının parmağı olduğuna dair kuşkuları netleştirmek ve gerçekleri ortaya çıkarmak için harekete geçmiştir.
-Söz konusu kamu görevlilerinin ifade vermeye davet edilmeleri hukuki eksende yeni bir tartışmanın ve münakaşanın gerekçesini teşkil etmiştir.
-Bu görevlilerin, soruşturma kapsamına alınabilmeleri için idari izin gerektiği hususunu ileri sürerek Özel Yetkili Savcılığın çağrısına icabet etmemeleri adalet kurumundaki şayiaları daha da güncellemiştir.
-Ancak görevi başındaki MİT Müsteşarı’nın dışındakilerle ilgili yakalama kararı verilmesi ise olayın seyrini kritik bir aşamaya taşımıştır.
-Hukuk devletinin icapları doğrultusunda, işleyen bir soruşturma safahatinde, ilgililerin mahkemenin çağrısını dikkate alması ve gereğini yerine getirmesi en başta adaletin ruhuna saygının bir sonucu olarak değerlendirilmelidir.
-Bu itibarla, mahkeme nezdinde ifade vermekten kaçınmak, hukuki kılıf bulma arayışına tevessül etmek doğru ve makul bir yol olmayacaktır.”

‘BU SORULAR ACİL OLARAK YANITLANMALI’
Bahçeli acil olarak yanıtlanmasını istedikleri soruları ise şöyle sıraladı:

“1-KCK’nın kuruluşunda, eylemlerinin planlanmasında AKP’nin müdahalesi ve katkısı olmuş mudur?
2–Hapisten çıkan bölücü militanların ve hatta dağdaki eşkıyanın, siyasete taşınabilmesi ve meşrulaşması amacıyla KCK’nın önü bizzat hükümet tarafından mı açılmıştır? Bölücü ve yıkıcı faaliyetlerine bile bile göz mü yumulmuştur?
3–Başbakan Erdoğan KCK’nın kuruluşundan başından beri haberdar mıdır? PKK’yı devlet kurdu iftiraları, KCK’nın AKP güdümünde olduğunu gizleme ve bu konudaki delilleri yok etme kurnazlığı mıdır?
4–Sözde Kürdistan’ın kurulması başta olmak üzere, İmralı mahkûmunun serbest bırakılması, anayasal çözümler konusunda teminatlar sunulması ve PKK’nın dağ kadrosunun polis gücü olarak kullanılması konularında bir mutabakat sağlanmış mıdır?
5-Milli İstihbarat Teşkilatı, kanlı saldırıların zamanlamasını ve yapılış şeklini önceden öğrenmesine rağmen, bununla ilgili önleyici tedbirleri almış mıdır ve lazım gelen uyarıları yapmış mıdır?” (anka)