Bahçeli'den 'MİT Yasası'na jet onay tepkisi

Bahçeli'den 'MİT Yasası'na jet onay tepkisi
Bahçeli'den 'MİT Yasası'na jet onay tepkisi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT yasasının yürürlüğe girmesiyle kendi takdir ve keyfi doğrultusunda görevlendirdiği özel görevlileri kanatlarının altına alan Başbakan Erdoğan'ın, bundan sonra işlenen suç ve cürümlere doğal olarak iştirak edeceğini ve kirli operasyonların azmettiricisi olarak anılacağını savundu.

Bahçeli, “Temel özellikleri arasında şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik bulunan demokratik-parlamenter sistemde, gizli kapaklı ilişki ağlarının, tezgah altı ve kayıt dışı faaliyetlerin güvenceye alınması, hukuku felç edecek ağır bir darbe ve milli vicdanları infiale sokacak bir kepazeliktir” dedi. Cumhurbaşkanı’nın MİT Kanunundaki değişikliği onaylamadaki hızı ve acelesinin dikkatleri çeken diğer bir konu olduğunu belirten Bahçeli, “Esasen kişiyi hedef alan bir düzenlemenin anında imzalanması; Çankaya’nın noter işlevine ve siyasi saiklerle hareket ettiğine yeni bir ispat olmuştur” dedi. 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli “MİT Kanununda yapılan değişiklik” hakkında yazılı açıklama yaptı. AKP ’nin dayatma ve zorlamalarıyla kabul edilen MİT yasasının hızla yürürlüğe girdiğini belirten Bahçeli, “Yapılan bu şaibeli düzenlemeyle birlikte; MİT mensuplarının veya belirli bir görevi yerine getirmek amacıyla kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından görevlendirilenlerin; görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı soruşturulabilmeleri Başbakan’ın iznine tabi kılınmıştır. Bu kapsamda yapılan yasal değişiklik AKP’nin hukuku katletmesinin adı ve tanımından başka bir anlama gelmemiştir. Üstünlerin, güçlülerin ve zalimlerin hukuku böylelikle tescil edilmiş; adrese teslim düzenlemeler, önü ve arkası ayarlanmış teklifler endişe verici şekilde hayat ve zemin bulmuştur” dedi. 

AKP tarafından işleyen bir soruşturma sürecini akamete uğratmak amacına matuf olduğu bilinen yasa önerisinin, yangından mal kaçırırcasına ve kısa zaman içerisinde kanunlaşmasının hukuk devleti anlayışının aldığı en büyük ve ölümcül yaralardan biri olduğunu öne süren Bahçeli şöyle dedi: 

“Halen görevdeki MİT Müsteşarını koruma ve kollama dürtüsüyle harekete geçen AKP zihniyeti, hukukun üstünlüğüne kurşun sıkan bu tavır ve icraatı nedeniyle inandırıcılığını da tamamen kaybetmiştir. Bazı kamu görevlilerine özel görev verilmesi ve bundan kaynaklanan suçlardan muaf olabilmelerinin önünün açılması, sözde ileri demokrasinin ileri derecede otoriterleşen ve tiranlaşan yüzünü ifşa etmiştir. Temel özellikleri arasında şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik bulunan demokratik-parlamenter sistemde, gizli kapaklı ilişki ağlarının, tezgah altı ve kayıt dışı faaliyetlerin güvenceye alınması, hukuku felç edecek ağır bir darbe ve milli vicdanları infiale sokacak bir kepazeliktir. 

Konusu ve sınırları kanunla tayin edilmemiş bir görevden; ancak ve ancak cuntaların kontrolünde bulunan, paramiliter unsurların hakim olduğu ve toplu kıyımları gözünü kırpmadan yerine getiren vahşi diktatörlerin yönetimlerinde görmek mümkün olacaktır. Bilinmelidir ki, kendi takdir ve keyfi doğrultusunda görevlendirdiği özel görevlileri kanatlarının altına alan Başbakan Erdoğan, bundan sonra işlenen suç ve cürümlere doğal olarak iştirak edecek ve kirli operasyonların azmettiricisi olarak anılacaktır.” 

CUMHURBAŞKANINA NOTER ELEŞTİRİSİ
Cumhurbaşkanı’nın MİT Kanunundaki değişikliği onaylamadaki hızı ve acelesinin dikkatleri çeken diğer bir konu olduğunu belirten Bahçeli, “Esasen kişiyi hedef alan bir düzenlemenin anında imzalanması; Çankaya’nın noter işlevine ve siyasi saiklerle hareket ettiğine yeni bir ispat olmuştur” dedi. Cumhurbaşkanı Gül’ün, 2 Aralık 2011 tarihinde, 6250 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun”u, bir kez daha görüşülmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderirken bugünle taban tabana zıt bir tutum gösterdiğini belirten Bahçeli, “Nitekim yürüyen bir soruşturma kapsamında bulunan kişilere yönelik özel bir düzenleme olduğu iddiasıyla, 6250 sayılı kanun TBMM’ne iade edilmiştir. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı makamı, açıkça kişiyi baz alan ve direkt ilgilendiren bir yasal değişikliği hiçbir incelemeye tabi tutmadan, vicdan kantarına vurmadan ve adalet anlayışını inkar edercesine onaylamıştır. Üstelik 2937 sayılı Kanuna eklenen geçici bir maddeyle de; hâlen devam eden soruşturma ve kovuşturmalar hakkında da Başbakan’ın izninin şart koşulması her şeyi gözler önüne sermiş ve netleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı, bugün bizzat kişiye özel olarak düzenlenen yasanın tasdik ve uygun bulma makamı haline gelmiştir” dedi. 

MHP Lideri Bahçeli, Türk milletinin çifte standartlı ve çelişkide bocalarken yanlışı savunacak gerekçeleri üretmekten utanmayan AKP zihniyetinden bıktığını ve artık usandığını savunurken, “Hukuku iğfal eden, yozlaştıran ve tarafgirliğin çıkmazına sokan AKP hükümeti, bilsin ki, girdiği karanlık yoldan dönmezse Türkiye büyük bir kördüğümün ortasına düşecektir. Adalete olan bağlılığın ve güveninin kaybolmasıyla, herkes kendi hukukunu oluşturma ve tesis etme çabası içine girebilecek ve yıkımın son aşaması da bu şekilde vasat bulacaktır. Bu itibarla tehlike çok büyüktür. Siyasal çoğunluğunu her şeyi üstünde gören AKP hükümeti, yanlıştan vazgeçmediği ve girdiği bulanık sudan çıkmadığı takdirde aziz milletimize derin hayal kırıklıkları ve sorunlar yaşatacaktır” dedi. Bahçeli, MHP’nin hukuku çiğneyen ve adaletin kalbine hançer vuran iktidar partisiyle her düzeyde mücadele etmeye ve yaptığı kötülükleri aziz milletimize duyurmaya devam edeceğini ve bundan da asla geri adım atmayacağını sözlerine ekledi. (ANKA)