Başbakanlık 'geçicilerden' kurtuluyor

Başbakanlık Müsteşarlığı, Başbakanlığın 'küçük, etkin ve koordinasyon sağlayan bir merkez' haline getirilmesine yönelik çalışmaları hızlandırdı. Bu çerçevede ilk olarak...

ANKARA - Başbakanlık Müsteşarlığı, Başbakanlığın 'küçük, etkin ve koordinasyon sağlayan bir merkez' haline getirilmesine yönelik çalışmaları hızlandırdı. Bu çerçevede ilk olarak, 'Başbakanlık'ta yürütülen çalışmaların, kadrosu bu kurumda olan personel tarafından yapılması ve geçici görevlilerin asli kurumlarına gönderilmesi' kararlaştırıldı. Karara göre, 2004 Ekim ayı sonu itibarıyla Başbakanlık'taki geçici görevli sayısı, 730'dan 371'e düşürüldü. Süreç içerisinde Başbakanlık'taki bütün geçici görevliler gönderilecek.
Başbakanlık'taki geçici görevlilerin kurumlarına gönderilmesi süreci, üzerinde çalışılan 'Başbakanlık Teşkilatı Hakkındaki Kanun'un yeniden düzenlenmesi ve yasalaştırılmasıyla tamamlanacak. Bu yasa kapsamında Başbakanlık teşkilatı yeniden yapılandırılacak, norm kadro sistemi uygulanacak ve kadrolar sabitlenecek. Başka kurumlardan Başbakanlık'ta geçici görevli çalıştırılmasının yolu kapanacak. Başbakanlık'taki geçici görevlilerin çoğu hizmetli, bir kısmı da bakanlık özel kalem ve bürolarında görevli.